Er zijn 104 patiënten gezien waarvan 19 patiënten ter plekke geopereerd zijn tijdens de recente specialistische oogmissie te Boven Suriname.

De missie duurde van 19-21 april jl. Het grootste deel van de patiënten bestond uit senioren burgers. De groep kwam vanuit het verzorgingsgebied van Kajana tot Duatra. De meest voorkomende problemen waren staar, refractieafwijkingen (bril nodig), glaucoom en pterygium. Enkelen hebben de operatie geweigerd, terwijl een deel  toch naar Paramaribo verwezen moest worden voor (verdere) behandeling.  Het ging in deze om een gezamenlijke missie van de stg. Medische Zending PHCS (MZ) en het Suriname Eye Centre (SEC) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Op de MZ-poli te Laduani werd een opnamezaal tijdelijk ingericht als operatiekamer. De nazorg van de geopereerde patiënten zal geheel door de gezondheidswerkers van MZ worden gedaan. MZ en de SEC werken al sinds 2007 samen aan gezamenlijke oogmissies. Ressortarts Inge Sorgdrager van ressort Laduani is tevreden met de missie. “Het was al met al een zeer geslaagde missie waarbij het team van het Surinam Eye Centre hard heeft gewerkt om iedereen te kunnen helpen”, aldus Sorgdrager.

Gezondheidszorg in het Binnenland
MZ is elf Gezondheidszorg Assistenten rijker in april 2018