lezing2Op 24 juni 2016 is er een lezing georganiseerd in verband met het 275 jarig bestaan van het medische zendings werk gehouden in het binnenland. Tijdens de lezing genaamd, “MZ Hernhutters in historisch perspectief” gehouden door dominee E. Loswijk, werd er vooral gekeken hoe het zendingswerk zich heeft ontwikkeld. De directeur, dhr. E. van Eer, heeft tijdens de lezing het historisch medisch aspect belicht. Er is dan vooral gekeken naar welke ziekten er voorkwamen en hoe deze ziekten zich verder in het binnenland ontwikkelden. Na de lezing is er door de dominee de vraag gesteld of het werk die de Medische Zending Primary Health Care levert, nog zendingswerk genoemd kan worden. Er kwam hierdoor een flinke discussie opgang over hoe er nu mee wordt omgegaan met het zendingswerk en hoe dit wordt ervaren. De conclusie van de discussie was dat de uitwerking of totstandkoming van het zendingswerk, met de tijd is veranderd en het evangelie nu op andere manieren wordt overgebracht door vooral de Gezondheidsassistenten die zich in het veld bevinden.

MZ houdt precaire situatie voor aan binnenlandstructuren
MZ partner Meki Tamara project