Aandacht voor Baby Friendly faciliteiten tijdens COVID-19 pandemie

In het kader van verbeteren van de prenatale zorg in de context van COVID-19 heeft de Baby Friendly Initiative (BFI) commissie van de Medische Zending een baby friendly training georganiseerd voor een groep medewerkers waaronder Gezondheidszorg Assistenten, artsen, praktijkbegeleiders en Health Educators. Met als doel de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken voor de verwording tot een babyvriendelijke instelling en het verbeteren van de BFI dienstverlening, zijn de MZ-medewerkers drie dagen (18 augustus – 20 augustus) getraind geworden door gecertificeerde verpleegkundigen in BFI. De trainers zijn Griselda van der Leeuw en Rilia Deekman, beiden verloskundigen verbonden aan het Diakonessenhuis.

Het instrueren van moeders bij het geven van borstvoeding gedurende de pandemie d.m.v. MOHANA en vaccinatie van zwangeren en zogenden, zijn onderdeel van de training evenals:

  • Het bijschaven van communicatieve vaardigheden;
  • het toepassen van de tien stappen naar succesvolle borstvoeding;
  • het bespreekbaar maken van het belang van borstvoeding bij zwangeren en hun partner;
  • het stimuleren van huid-op-huid contact en vroeg opgang brengen van borstvoeding;
  • het aanleren van vaardigheden aan moeders m.b.t. het geven van borstvoeding, kolven, het veilig bewaren en toedienen van gekolfde melk;
  • het herkennen van handelingen die borstvoeding ondersteunen of verstoren.

Aan het eind van deze training ontvangen de medewerkers een certificaat. De verwachting is dat deze medewerkers het aangeleerde gelijk toepassen in hun praktijk en meewerken aan het verder verspreiden ervan onder de collega’s. Met deze activiteit is de Medische Zending een stapje dichter bij het verwerven van de status van Baby Vriendelijke instelling.