“Ik hoef bijna geen uitleg geven over de economische situatie waarin de Medische Zending zich nu bevindt en waarom we eigenlijk genoodzaakt waren om naar fondsen op zoek te gaan om de bijscholing toch nog te kunnen realiseren voor dit jaar.” Dit zei dhr. E. Van Eer, directeur van de Medische Zending in zijn toespraak tijdens de officiele opening van de GZA- bijscholing op 15 mei 2017. De bijscholing, die wordt bekostigd door de PAHO Suriname, dient niet alleen de GZA’s te scholen maar moet ook zorg dragen voor behoudt en zelfs verbetering van de gezondheidszorg die MZ biedt aan haar clienten in het binnenland. “Wij zijn blij dat de PAHO kan bijdragen aan de kwalitatieve zorg in het binnenland. De kosten worden zonder meer ook gedekt door Canada, die speciaal Suriname heeft uitgekozen omdat er vooral aandacht wordt gegeven aan goede gezondheidzorg bieden aan mensen in het binnenland.” Aldus de woorden van  dhr.Pierre Pratley, focal point van de PAHO in Suriname. De PAHO hoopt dat met deze bijdrage de Medische Zending haar goede werk verder zal verzetten in het binnenland en voor betrouwbare, kwalitatieve  zorg zal blijven streven.