16420_295233137339667_5196887550086942600_n

Declaratie Gemeenschapsparticipatie gezondheidszorg

Uit Seminar: ‘Gezondheidszorg een samenwerking met de gemeenschap?’

Paramaribo, Suriname 19 november 2014

Wij deelnemers van het seminar ‘Gezondheidszorg een samenwerking met de gemeenschap?’ georganiseerd door de Stichting Medische Zending in Paramaribo op 18 en 19 november 2014;

Bevestigen, dat zoals verwoord in Alma Ata en zoals ook gezien door tribale en inheemse volkeren, gezondheid meer is dan het ontbreken van ziekte en dat de mens, natuur en bovennatuur gezien moet worden als een (1) leefsysteem. Dus dat gezondheid gelijk is aan gemeenschap.

Overtuigd, dat participatie een essentieel element is voor het welslagen van Primary Health Care.

Overtuigd, dat het principe van Primary Health Care een begrip is dat sinds de aanname van de verklaring van Alma Ata van 1978 aangeeft het belang van het bereiken van gezondheid voor een ieder en universele toegang tot zorg voorstaat en waar de begrippen als sociale rechtvaardigheid, participatie, empowerment, basisgezondheidszorg en rechtvaardige wereldverhoudingen verbonden zijn aan het recht op gezondheid voor ieder mens.

Overtuigd, dat het chronisch zorgmodel een keten is van samenwerken tussen de gemeenschappen en zorgverleners om chronische ziekte te voorkomen en te bestrijden.

Kernwaarde bij de participatie van de doelgroep is dat wij uitgaan van de cultuur, levenswijze, normen en waarden, structuur en de wereldbeschouwing van de doelgroep en op basis van respect en gelijkwaardigheid worden benaderd op een interactieve manier. Hierbij is het van belang de stakeholders/ belanghebbenden in afstemming met de doelgroep te identificeren en de wijze waarop ze zullen worden ingezet.

Realiseren dat deze principes aansluiten bij artikel 36 van de grondwet van Suriname waarin de Staat erkent dat ieder mens recht heeft op gezondheid en dat het de taak van de Staat is om de algemene gezondheid te bevorderen door systematische verbetering van leef – en werkomstandigheden en voorlichting geeft ter bescherming van de gezondheid.

Bewust van de in het concept Nationale Strategie PHC 2012 – 2016 beschreven nieuwe uitdagingen van de epidemiologische transitie naar chronische aandoeningen, veranderende zorgvraag en verwachtingen van de bevolking, de privatisering van gezondheidszorg en groeiende ongelijkheid, de toegenomen mobiliteit van populaties, maar ook de kansen geboden door de communicatietechnologie en de vooruitgang op biomedisch gebied. Deze laatste mogelijkheden bieden voor ontwikkelingen voor uitbreiding van zorg in de periferie; dicht bij de mensen.

Bevelen wij aan dat:

  • Het beleid van de overheid erop gericht moet zijn om de primaire gezondheidszorg te versterken en te hervormen en condities te scheppen voor een gezonde leefomgeving, voeding, onderwijs, werk en transport
  • Dat er verder gewerkt wordt aan de bewustwording binnen zorgverleners, en dat de gemeenschappen nog meer betrokken worden bij het bepalen van een gemeenschappelijke agenda waarbij er ownership is in/van de gemeenschap.
  • Het chronisch zorgmodel vanuit een holistische aanpak wordt benaderd omdat zonder gemeenschapsparticipatie we dit doel niet zullen bereiken.

Wij bevelen tevens aan dat:

  • er meer aandacht wordt besteed aan gezonde gemeenschappen gebruikmakend van communicatie en expressiemogelijkheden van mensen en aan de samenwerking tussen alle belanghebbenden, sectoraal en intersectoraal voor het in standhouden van het welzijn en gezondheid van gemeenschappen
  • Dialoog rond kritische bewustwording van wat je eigen gezondheid tegenhoudt (structurele oorzaken van gezondheidsproblemen) door omstandigheden.
  • Tot slot bevelen wij aan dat het belangrijk is dat gemeenschappen zich realiseren dat de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid essentieel is bij elke interventie binnen de PHC:

It is the community itself which has the power to maintain its health and which knows the road to heal itself”