Deelstorting subsidie Medische Zending

De Medische Zending heeft op maandag 18 juli jl. een bedrag van 1,5 miljoen SRD ontvangen als deelbetaling van de subsidie van het eerste kwartaal. Dit maakt dat het totale bedrag dat MZ over 2016 ontvangen heeft komt op 3,5 miljoen. In de s ’landsbegroting van 2016 is er een totaal bedrag van 27 miljoen goedgekeurd voor de gezondheidszorg die de MZ levert in het binnenland, wat neerkomt op een bedrag van 6,7 miljoen per kwartaal. Van dit bedrag wordt tegenwoordig vooraf de af te dragen loonbelasting en AOV van de werknemers in mindering gebracht. De Medische Zending rekent erop dat de resterende subsidiegelden zo snel mogelijk worden overgemaakt, waardoor de dienstverlening genormaliseerd kan worden.

 

AFDELING PCR