De Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZPHCS), die basisgezondheidszorg biedt in het binnenland van Suriname, is in de maand mei van dit jaar gestart met het project ‘Doorgangshuis MZ’ in samenwerking met Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). Met het oog op voorkoming van moeder- en kindersterfte, biedt de Medische Zending vanaf mei 2018 een opvangruimte voor zwangere vrouwen uit het binnenland, waarvan verwacht wordt dat de zwangerschap of bevalling gecompliceerd kan verlopen, en die bij verwijzing naar Paramaribo aangeven financiële- en opvangproblemen te hebben. Ook andere patiënten en cliënten van MZ uit het binnenland met ernstige opvangproblemen kunnen gebruik maken van deze faciliteit.

Drs. Loraine Yau, Medische Coördinator MZ, geeft aan dat met dit project  verwijzingen van vooral zwangere vrouwen naar Paramaribo veilig kan worden gesteld. Het Doorgangshuis voorziet in de opvang van maximaal 10 cliënten. De opvangruimte is geschikt voor verblijf van (aanstaande) moeders met hun begeleider en het pasgeboren kind.

 

    Evaluatiegesprek met de client     

 

   De eerste client en haar gezin met de MZ medewerker 

 

Hier kunt u het interview van ZZg bekijken met de Medische Coördinator van MZ, drs. Loraine Yau.

 

 

 

Hier kunt u het interview van het Nationaal Informatie Instituut (NII) bekijken met de Medische Coördinator van MZ, drs. Loraine Yau.

https://www.youtube.com/watch?v=ob3pMlxfjG4&t=37s

 

 

UNICEF schenkt drie vaccinkoelkasten aan MZ poliklinieken
Medische Zending voert samen met UNICEF ‘Handen wassen project’ uit