OLYMPUS DIGITAL CAMERAOnder grote publieke belangstelling werd op 27 en 28 april 2012 op Godoholo aan de Tapanahony de eerste gezondheid infobeurs van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) gehouden. De activiteit was een gezamenlijk project van de MZ poli’s in de regio Drietabbetje en Stoelmanseiland. Het thema luidde: “Onze Gezondheid wordt bepaald door wat we doen. We zullen nu bewuster keuzen moeten maken!!”.

Het doel van de beurs is geweest ” het bevorderen van de gezondheid van de gemeenschap van Godoholo en omliggende dorpen d.m.v. informatieverstrekking, zodanig dat mensen bewust worden over de gezondheidsrisico’s die men loopt en over de mogelijkheden om het oplopen van ziekte te verkleinen en de eigen gezondheid te bevorderen”.

De nadruk werd o.a. gelegd op voeding en drank, regelmatig bewegen/sporten, dagelijkse huid/lichaams- en mondverzorging, de levensstijl, het gewicht, medische klachten die zich in het gebied voordoen, de manier waarop wordt omgegaan met preventie van ziekten en ouder worden.
Verder kwamen ook de onderwerpen chronische ziekten inclusief HIV/AIDS in de verschillende levensfasen, Moeder & kindzorg, Mannen en hun Gezondheid, Adolescenten en Reproductieve gezondheidszorg issues, een speciaal programma voor de Schooljeugd en het ouderwordingsproces, waaronder valincidenten en dementie bij Senioren Burgers aan bod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVanuit Paramaribo werd het initiatief krachtig ondersteund met informatiemateriaal en mankracht. De beurs werd geopend door de directeur, drs. Edward van Eer. Hij gaf het belang en het bijzondere van deze beurs aan. Volgens de directeur stappen gezondheidswerkers nog onvoldoende toe naar de gemeenschap en is het participeren van de gemeenschappen in healthy lifestyle programma’s nihil. Hij gaf aan dat dit een reden is voor de beleidsombuiging van de Medische Zending. De MZ zal zich de komende 4 jaar voornamelijk richten op gezondheid bevorderende activiteiten en dit doen in nauwe samenwerking met de gemeenschap. “Het vergroten van het aanbod van deze programma’s door de Medische Zending in partnerschap met de lokale gemeenschappen, moet de controle over chronische ziekten verbeteren en de preventie van deze aandoeningen versterken”, zegt drs. E. van Eer.

Ninon Cerson -Van Eer, hoofd Gezondheidsbevordering, vertelde de menigte dat de gezondheidsinfobeurs op meerdere plaatsen verspreid in het binnenland gehouden zal worden in het belang van een goede gezondheid.

godoholo beurs 1Bewoners van Godoholo en omgeving, waaronder veel jongeren, hebben buiten verwachting grote interesse getoond in de verstrekte informatie op de eerste beurs. In het kader van ‘healthy lifestyle’ werd op beide dagen flink bewogen op muziek. Er werden voor de verschillende doelgroepen, mannen, vrouwen, adolescenten, en kinderen, aparte stands ingericht. De stand voor kinderen werd bezocht door schoolkinderen uit Godoholo, Mooitaki en Drietabbetje. Er is met deze schoolkinderen gesproken over gezonde voeding, gebitsverzorging en hygiëne, terwijl er een lied over handen wassen werd aangeleerd door vrijwilligers van de Peace Corps. In de stands voor mannen ging grote belangstelling van vele plaatselijke oudere en jonge mannen uit naar seksuele voorlichting. De vele vrouwen en moeders mochten meer leren over spiraalgebruik en de houding bij zwangerschap. Vele senioren burgers kwamen ook de bloeddruk meten. Tientallen personen lieten zich testen op suiker, hoge bloeddruk als ook HIV/aids.

Volgens planning van de MZ zal er nog voor het eind van dit jaar een andere gezondheidsinformatiebeurs worden gehouden. Daarbij zal de MZ ook samenwerken met partners in de gemeenschap.

VS ambassadeur bewondert sterke werkstructuur MZ
Introductie tabakswet binnen de Medische Zending