Gedreven bewoners voor Overleg Platform Diitabiki

De bewoners van Diitabiki, die onder begeleiding van MZ besloten hebben om het Overleg Platform (OP) te vormen, zijn enthousiast om hiermee de problemen van het dorp op te lossen. Dit kwam tot uiting tijdens de bespreking die zij hadden met de medewerkers van de afdeling Gezondheidsbevordering van MZ, Janice Robinson en Roma Peroti, op 15 augustus jl.

Tijdens het onderhoud hebben de bewoners duidelijke instructies over de taken van het OP meegekregen en zullen zij als team leren samenwerken. Om de groep een beeld te geven van het werk, is er in groepsverband nagegaan met welke problemen het dorp te kampen heeft. Uitgaande hiervan moest de oorzaak, het gevolg en oplossingen aangekaart worden. Enkele urgente problemen, die de groep heeft opgesomd, zijn hypertensie, sanitaire voorziening, vuilstortplaatsen en schoon drinkwater. Er ontstond een hevige discussie over het dumpen van afval in de rivier. “Na unu srefi e tjobo a watra”, schreeuwde één van de bewoners. De groep is bewust ervan dat zij de oorzaak zijn van de watervervuiling. De gezondheid van hun gemeenschap speelt hierbij een rol, daarom wensen zij dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. De naam van het overleg platform is: ‘Meke moiti fu tang gusontu’. De groep wil al 31 augustus geïnstalleerd worden.
Met de installatie van het overlegplatform is er een grote stap gezet in de richting van gemeenschapsparticipatie binnen de dorpen Diitabiki en omgeving, bij de aanpak van gezondheidsproblemen.