De Medische Zending Primary Health Care Suriname mocht op woensdag 25 mei 2017 onder toezicht van de Inspectie van de Verpleegkundigen en Verzorgers, 8 nieuwe gezondheidszorg assistenten verwelkomen. Deze 8 GZA’s mochten een 4 jarige opleiding volgen die zelf wordt verzorgd door de Medische Zending. Naast de felicitaties van het IVV en het Ministerie van Volksgezondheid heeft de directeur van de Medische Zending, E. van Eer de nieuwe GZA’s ook toegesproken. Hij benadrukte in zijn toespraak hoe belangrijk doorzettingsvermogen is, niet alleen voor het behalen van de GZA-diploma, maar ook bij uitvoeren van het werk die de GZA’s in het veld doen. Daarnaast gaf de directeur ook aan, dat er door een tekort aan financiële middelen, de Medische Zending gedwongen is om voor dit jaar geen aspirant studenten te op te leiden. De GZA-opleiding werd sinds 2011 volledig gefinancierd uit subsidie gelden vanuit de overheid, maar sinds het inkrimpen van de begrotingen is dit niet meer mogelijk. Voor de bijscholing en herziening van het curriculum is gekeken naar donoren zoals de PAHO, om deze te ondersteunen.