Gezondheidsassistenten zijn wel bevoegd medisch lichamelijk onderzoek te doen

PERSBERICHT

In reactie op berichten verschenen in de pers, met name een bericht op Starnieuws betreffende ontucht te Apoera, wordt middels deze aangegeven dat gezondheidsassistenten GZA’s) wel degelijk bevoegd zijn lichamelijk medisch onderzoek te doen. Hiertoe hebben de GZA’s een 4 jarige opleiding gevolgd. Na een met goed gevolg afgelegd examen onder toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, krijgen ze een door dit Ministerie uitgereikt diploma, dat hun bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden geeft,. Hierdoor is er gezondheidszorg op alle 56 gezondheidscentra, verspreid over het hele binnenland. Deze Gezondheids- Zorg Assistenten (GZA’s) zijn een essentieel onderdeel van dit gezondheidszorgsysteem, een systeem dat zelfs door de PAHO als uniek en waardevol wordt geclassificeerd, en wat tot verschillende internationale prijzen en erkenning heeft geleid zoals de “Clarence Moore Award” in 1994 en “PAHO Malaria Champion of the Americas” award van 2010, waaraan het systeem een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Kennelijk is men niet op de hoogte van het bestaan van dit moeizaam opgezet gezondheidszorgsysteem van o.a. artsen en GZA voor het binnenland en van de “REGELING TOT WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET DIPLOMA VOOR GEZONDHEIDSASSISTENT(E)”, en moet hier meer duidelijkheid over gegeven worden, waarin het Ministerie van Volksgezondheid een belangrijke rol in te vervullen heeft.

 

AFDELING PCR