Gezondheidszorg binnenland op de operatietafel

Het is onvoorstelbaar dat in deze crisis tijd blijkt dat er nog steeds mensen zijn met de koloniale gedachtegang dat de Medische Zending nog geheel of deels vanuit Nederland wordt gefinancierd. Zelfs hoge leidinggevende politieke figuren weten niet dat Suriname met de onafhankelijkheid in 1975 ervoor gekozen heeft zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheidszorg van de Surinamers in het binnenland. Voorwaarde was toen wel dat de verschillende organisaties die vóór 1975 zorg in het binnenland verleende, nu samen moesten gaan werken in èèn organisatie. Toen is aldus de huidige Medische Zending gevormd. Vóór 1975 werd een deel van de financiën inderdaad uit het buitenland verkregen. Terug gaan naar die situatie is onmogelijk én onacceptabel voor een Republiek, die zichzelf respecteert.

Het uitgangspunt en de werkelijkheid dat de bewoners van het binnenland de kosten voor deze zorg niet konden opbrengen maakte dat de overheid de kosten hiervoor zelf betaalde aan de Medische Zending. We zouden dus moeten praten over kosten voor geleverde diensten en niet over subsidie. Vooral waar de organisatie aan elke bewoner van het binnenland een duidelijk omschreven dienstenpakket aanbiedt, welke voldoet aan internationale normen binnen de Primary Health Care. Hierbij moet duidelijk gesteld worden dat die internationale normen niet voorschrijven dat er in elk dorp een arts aanwezig moet zijn. In de moderne public health, met name de Primary Health Care,  wordt het woord “huisarts” steeds vaker vervangen door “gezondheidszorgteam” of gezondheidszorgsysteem”. De focus ligt op gezondheid voor een ieder, dus niet “arts-centered”. Deze gezondheid wordt geboden door gezondheidsteams. Het uitgangspunt van gezondheidsteams in het binnenland, onder supervisie van gemeenschaps-georiënteerde artsen en waarvan de goed opgeleide Gezondheidszorgassistent (GZA) de spil is, heeft Medische Zending veel internationale complimenten opgeleverd en zelfs een prijs van de PAHO (Clarence Moore Award). Het beleid wordt nog onvoldoende erop gericht om Surinamers te interesseren voor de rol van gemeenschaps-georiënteerde arts in het binnenland.

De missie van de organisatie ligt echter dieper en is gebaseerd op christelijke beginselen, die hulpvaardigheid aan de medemens verplicht stellen, ook al staat daar geen (aardse) vergoeding tegenover. De Medische Zending is zich ervan bewust dat het tegenwoordig vrijwel onmogelijk is hulp aan de medemens te bieden zonder financiële steun of andere steun. Toch moeten we blijven zoeken naar mogelijkheden om onze medemens te ondersteunen zover we kunnen. Dat gebied ons christelijk geloof ons.

Als de overheid dat onvoldoende of niet meer kan of wil, zal naar alternatieven gezocht moeten worden waarbij niet aan de veranderde eigen mogelijkheden van de bewoners voorbij gegaan moet worden. In deze crisissituatie zal het dienstenpakket misschien ook naar beneden moeten worden aangepast, waardoor de kosten ook lager zullen worden. Echter zullen deze zelfde kosten in de toekomst stijgen als preventieve zorg uit het dienstenpakket wordt gelaten.

Het is belangrijk als volk eerst de standpunten te bepalen alvorens te besluiten waar het operatiemes in het unieke gezondheidszorgsysteem van het binnenland, dat we nu hebben te zetten.

Medische Zending PHCS