Gezondheidszorg in het Binnenland

De Medische Zending is sinds mensenheugenis in het Binnenland van ons land actief in het verlenen van zorg op het gebied van onderwijs en de gezondheid van onze medeburgers. Kort geleden vierden wij tweehonderd vijf en zeventig jaar Medische Zending. Onze Overheid heeft in de zeventiger jaren formeel overeenkomsten getekend met de Medizebs en de Pater Ahlbrinckstichting. Deze eerdergenoemde Stichtingen gaan vanaf 1976 samen onder de naam Medische Zending en vanaf 2001 officieel onder de naam Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZPHCS). Er is een unieke vorm ontwikkeld, voor het bieden van gezondheidszorg aan de plaatselijke bevolking, die er voor hebben gezorgd dat de Medische Zending verschillende prijzen in de wacht hebben gesleept zoals de prestigieuze prijs van de PAHO: de Clarence Moore Award. Verder wordt via gezondheidszorgassistenten, die een door het ministerie van VG erkende opleiding van 4 jaar hebben gevolgd, een basisdienstenpakket 1 X 24 uur via elke polikliniek aangeboden, welke voldoet aan internationale normen. Bovendien worden de gezondheidszorgassistenten op locaties of vanaf een ander dorp door ressortartsen gesuperviseerd. Ze kunnen gezien worden als ogen, oren en handen van deze artsen, die onmogelijk op elke locatie aanwezig kunnen zijn. Tenslotte hebben ze ten overstaan van het Ministerie van Volksgezondheid een eed van geheimhouding afgelegd, zoals andere gezondheidswerkers dat ook doen. Het succesvol verlopen anti-malariaprogramma is via de Medische Zending verlopen en gelukkig hebben wij daar ook de juiste erkenning voor gehad.

De Medische Zending PHCS, heeft de specialistische missies naar gebieden in het binnenland geïntegreerd in het  basisdienstenpakket en dat wordt integraal in alle gebieden aangeboden. De specialistische missies die de afgelopen jaren door de Medische Zending zijn uitgevoerd zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

 

missie pediatrische missies Oogmissies/ Psychiatrische missie KNO/ dermatologie-missies Gynaecologische/ obstetrische missies gecombineerde missies
2011 April 13 en 14 Boven Suriname april 2011 midden Suriname, Dermatologische missie.
Mei 11 en 12 Oost Suriname juli 2011 naar Washabo / Apoera, Dermatologische missie.
Juni 23 en 24 Brokopondo augustus 2011 ressort Ladoani Dermatologische missie.
 november 2011 naar Godo-Olo / Dritabiki Dermatologische missie.
2012 18 – 19 januari 2012 Bovenlandse Indianen (Kawemhakan, Tepoe, Palumeu, Apetina) 7-10 juni; Boven Suriname 24/25 februari: Laduani 8 november Brownsweg: Nederlandse HIV-specialisten missie
22 – 23 februari 2012 te Boven Suriname (Guyaba,Ladouani) 13/14 april Djumu
 2-3 mei2012 naar Brokopondo/Brownsweg 27/28 april West Suriname
26-27 september 2012 naar West Suriname 18-21 mei Bov. Indianen
14 – 15 nov 2012 te Oost Suriname (Dritabiki, Stoelmanseiland) 22/23 juni Bov. Indianen
27/28 juli Oost Suriname
2013 5-6 maart Midden Suriname 20 – 23 februari te Ladoani 18 en 19 januari jl.. werd KNO missie te Laduani,Goejaba, Kajana, Kambaloa, Semoisie en Djumu 19 april te Brownsweg. 14-17 maart specialistische missie i.h.k.v. de overeenkomst tussen MZ en LMSZN naar Apoera en Washabo.
2-3 juli Brokopondo / Brownsweg 21 – 23 november te Apoera en Washabo. Brokopondo (Powakka, Klaaskreek, Brownsweg, Brokopondo) 01-02 juni te Kwakugron, Bigi Poika, PikinSaron 05/06 juli 2013 specialistische missie in het kader van de overeenkomst tussen MZ en het LMSZN naar Apoera en Washabo van 2 internisten, 1 Kinderarts en een KNO-arts.
27 – 28 augustus Oost Suriname 22-23 februari te Kwakugron, Bigi Poika, Pikin Saron 07 juni Njun Jacob Kondre en Pusugrunu 17 – 20 oktober specialistische missie  in het kader van de overeenkomst tussen MZ en het LMSZN te Apoera/Washabo.
22-23 oktober te Ladoani en Botopasie 17 – 18 mei te Boven-Suriname. 21 – 22 juni te Ladoani.
30 – 31 augustus (Stoelmanseiland, Drietabbetje)
12 september te Brokopondo
missie pediatrische missies Oogmissies/ Psychiatrische missie KNO/ dermatologie-missies Gynaecologische/ obstetrische missies gecombineerde missies
2014 11 maart Godoholo 18 – 20 september te Kajana. 03 – 04 januari te Bovenlandse-Indianen 12 juni te Brownsweg in combinatie met JTV
20 – 21 mei te Brokopondo 22-25 november te Drietabbetje
24 -25 juni Pikin Saron, Kwakugron en Bigi Poika. 13-20 december te Stoelmanseiland.
20-21 juli 2014 naar Brokopondo en Brownsweg
2015 17-18 maart 2015 naar Lebidoti/Brownsweg 03-04 juli te Ladoani, Psychiatrische missie 19-20 juni te Oost-Suriname 05-06 juni te Debike
21-22 juli te Oost Suriname: Drietabiki, Godo Olo 26 – 27 november te Wayambo 07-08 augustus te Djoemoe 12-13 juni te Stoelmanseiland
25 -26 augustus te Midden Suriname 16 en 17 oktober KNO-missie te Ladoani. Ook cliënten uit de dorpen Guyaba, Jaw Jaw, Sukunale, Pokigron en Duatra werden gescreend tijdens de missie 03-04 juli te Oost-Suriname
28 september -01 oktober te Brokopondo i.s.m. DKH 24-25 juli te Brokopondo
20 oktober  Bovenlandse Indianen 15-16 augustus te West-Suriname.
25-26 september te Apoera/Washabo
2016 01 maart te Brokopondo, Psychiatrische missie 02 en 03 april  te  Laduani 15-17 januari, Specialistische missie  in het kader van de overeenkomst tussen MZ en het LMSZN(geen voortgang gevonden)
12 maart te Brownsweg, Psychiatrische missie
 december 2016 oogmissie te Laduani:

Thans hebben wij vooral uit de pers en later via het Ministerie van Volksgezondheid begrepen, dat de huidige regering de gesloten overeenkomsten heeft opengebroken, door een andere instantie te vragen de zorg in enkele gebieden over te nemen. Natuurlijk zou het behoorlijker zijn geweest als er hierover in een goede “krutu”  goed overleg was gevoerd. Verwarring zou zijn voorkomen bij besturen, staf, directie, personeel en vooral de plaatselijke bevolking. Uiteraard is het garanderen van deze zorg in eerste instantie afhankelijk van de financiering hiervan. De tijd dat buitenlanders dat deden is sinds de onafhankelijkheid van Suriname voorbij. De overheid heeft zich garant gesteld voor deze financiering, maar kan dat bij beperkingen van de nationale financiële middelen niet garanderen. En daar is de Medische Zending bekend mee en houd de gemeenschappen via haar plaatselijke structuren en de traditionele gezagsdragers altijd hiervan op de hoogte. Samen kunnen wij zowel in Paramaribo, de districten en het Binnenland, goede haalbare en betaalbare zorg neerzetten voor en door de bevolking ook als er weinig financiële middelen zijn.