Washabo1Washabo2Op 25 juli 2013 heeft de Medische Zending haar nieuwe polikliniek en personeelswoning te Washabo in West Suriname in gebruik genomen. Deze gebouwen werden met ondersteuning van Staatsolie Foundation for Community and Development en het SKAN Fonds opgezet.

De vorige polikliniek annex personeelswoning die uit middelen van de ontwikkelingshulp van Nederland aan Suriname jaren geleden werd opgezet, verkeerde in zeer deplorabele staat en kon niet meer voorzien in een optimale dienstverlening aan de bevolking van Washabo en een deel van de bevolking van Section. De bevolking van Washabo en omgeving bestaan volgens gegevens van de Medische Zending uit circa 737 personen, maar zal vanwege de bijzondere ontwikkeling van de afgelopen periode zeker zijn toegenomen. Daarnaast zijn er tal van personen die vanuit Guyana (aan de andere zijde van de Corantijn) de polikliniek van Washabo bezoeken. Door de slechte staat van de polikliniek te Washabo moesten patiënten vaak verwezen worden naar de polikliniek in Apoera.

Reparatie aan de gebouwen was economisch niet verantwoord, daarom besloot de Medische Zending een geheel nieuwe polikliniek op te zetten, met een observatie ruimte een verlosafdeling en een ruimte waarin het laboratorium en de apotheek gehuisvest zijn. Voorts werd er ten behoeve van de gezondheidswerker een personeelswoning apart van de polikliniek opgezet, waardoor de privacy van de gezondheidswerker gewaarborgd kan worden.De arts, die in het nabije Apoera is gevestigd zal ook de polikliniek van Washabo superviseren.

Washabo3Washabo4Met deze nieuwe polikliniek kan de Medische Zending weer alle verrichtingen die zij op haar overige poliklinieken aanbiedt, aanbieden aan de bevolking van Washabo en Section. Ook middels de nieuwe basiszorgverzekering van Self Reliance zal de gezondheidszorg via deze nieuwe polikliniek kunnen worden verzorgd. Een woord van dank gaat daarom ook uit naar alle donoren die een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de gezondheidszorg in het binnenland en in het bijzonder in Washabo. De gezondheidzorg in Washabo zal verder uitgebreid worden zodra binnen het geplande AFD-programma (Frans financieringsinstituut) van het Ministerie van Volksgezondheid de personeelswoning voor nog een gezondheidswerker te Washabo is gebouwd. Dit programma zal op verschillende locaties, ook in het binnenland, uitbreiding van de gezondheidszorg financieren.