Voorl.Tabakswet1Vooruitlopend op de afkondiging van de Tabakswet van 2013 in Suriname, heeft de Medische Zending vanaf 22 april 2013 al haar gebouwen, terreinen en voertuigen te land en op de rivier rookvrij verklaart. Op haar Coördinatie Centrum en poliklinieken in het binnenland, zijn er duidelijk zichtbare aanduidings borden aangebracht, die het gebruik van tabak verbieden. De Tabakswet werd officieel op 07 juni 2013 afgekondigd. Vanwege het Ministerie van Volksgezondheid is de Medische Zending verantwoordelijk gesteld voor het opzetten van een bewustwordingscampagne inzake deze wet, in het binnenland.

Voorl.Tabakswet2In het kader van deze voorlichtingscampagne heeft op 14 mei 2013 een kick off plaatsgevonden vanuit het gezondheidscentrum van de Medische Zending te Brownsweg, waarbij de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, Drs. M. Eersel via een radioboodschap simultaan de gezondheidswerkers van alle 57 poliklinieken opriep om deze wet te implementeren op hun werkplek en onder de binnenlandbewoners.
In haar boodschap gaf de directeur onder meer aan dat het Ministerie van Volksgezondheid het gebruik van gevaarvormende zaken onder de Surinaamse samenleving zoveel als mogelijk zal ontmoedigen, waar nodig middels wetgeving. Zij gaf als voorbeeld onder andere alcohol gebruik aan. Verder wees zij in haar toespraak op het gevaar van oprukkende chronische ziekten in het binnenland, die vanwege de verre afstanden en het gebrek aan specialistische hulp ter plaatse, zoveel meer risico’s vormt. Daarom riep ze het gezondheidspersoneel op te werken aan preventie.

De coördinator van de afdeling Gezondheidsbevordering die tevens optrad als campagne leider wees de gezondheidswerkers op alle doelen die opgenomen zijn in het Beleidsplan 2012 – 2015 om het overmatig gebruik van alcohol en tabak in te dammen en vroeg hen alles in het werk te stellen om deze doelen te realiseren.

Na deze voorlichtingscampagne zullen de gezondheidswerkers zich verdiepen in de wet en met alle materiaal die ter beschikking is gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, het veld in trekken om de binnenlandbewoners te informeren.