Isolatie kampen een feit in dorpen Bovenlandse Indianen

De dorpen Kawemhakan, Apetina, Sipaliwini en Kwamalasamutu hebben ingestemd met de lokale opzet van isolatie kampen met bijbehorende medische items. In sa-menwerking met de traditionele gezagsdragers en de Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) het project uitgevoerd. De isolatie kamp van het dorp Apetina moet nog opgeleverd worden.

Met financiering uit het Amazon Emergency Fund-project van de Rainforest Foundation, is via de COICA, de moederorganisatie van de OIS, zijn de isolatie kampen in de eerder genoemde dorpen opgezet. De dorpsbewoners hebben, volgens traditioneel Inheems gebruik, gezamenlijk de grond klaar gemaakt, het ma-teriaal verzameld en de kampen gebouwd. Met het beschikbaar komen van isolatie kampen is het gemakke-lijker voor de MZ om de monitoring van positieven in isolatie volgens protocol te doen. Wie specialisti-scher covid zorg nodig heeft, wordt naar de stad gebracht voor opname in het ziekenhuis.

Het project heeft ook voorzien in de aanschaf van medische verbruiksartikelen voor gebruik in de medische zorg aan de personen in isolatie. De kampen zijn eigendom van de gemeenschap en als zij in gebruik zijn, ligt de medische coördinatie bij de Medische Zending. De gemeenschap heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een quarantaine kamp, omdat zij op een ander manier in quarantaine gaan waarbij er meer be-wegingsvrijheid is, zoals zich terug te trekken naar hun kostgrond of door te gaan jagen en vissen.