Kinderhartmissie Medische Zending in samenwerking met kindercardioloog AZP voor Boven-Suriname geslaagd

De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft, in samenwerking met de kindercardioloog Amadu Juliana van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, een tweedaagse kinderhartmissie in Boven-Suriname gehouden. Het doel van deze missie was de kennismaking van AZP met de werkwijze en Gezondheidszorg assistenten van de Medische Zending en nagaan of het werkbaar is om op de verschillende MZ poliklinieken kindercardiologie consulten te verrichten. Behalve kindercardiologie consulten zijn er ook algemene kindergeneeskundige consulten toegevoegd aan deze missie.

Jaarlijks worden gemiddeld 100 kinderen van ±10.000 geboortes per jaar geboren met een aangeboren hartafwijking, waarvan grofweg een derde een operatie en of een hart katheterisatie interventie behoeft. Drs. Amadu Juliana geeft aan dat deze kinderen (ook na correctie/of palliatie) regelmatig geëvalueerd moeten worden. Voor wat betreft de verworven hartaandoeningen bij kinderen vormen de reumatische klepaandoeningen de belangrijkste groep, met gemiddeld 3-5 kinderen per jaar die een klepreparatie of vervanging moeten ondergaan. Opvallend hierbij is dat het voornamelijk Marron kinderen betreft.

Drs. Juliana geeft aan dat de consulten op locaties van belang zijn om de drempel tot zorg te verlagen. “Met de input van de Medische Zending zullen regelmatige kindercardiologiemissies mogelijk moeten zijn om een groot deel van de follow-up ter plaatste te laten plaatsvinden”, aldus drs. Juliana. Tijdens deze tweedaagse missie zijn er 20 patiënten beoordeeld en 10 hartecho’s verricht. Drs. Gaitree Baldewsingh, de regio coördinator van Boven Suriname, kijkt terug op een geslaagde missie en geeft aan dat de regelmaat van de kinderhartmissie belangrijk is. De kinderhartmissie was van 22 november tot en met 23 november.