Het verbruiken van kwik tijdens de kleinschalige goudwinning in Suriname, heeft niet alleen voor natuur en milieu gevolgen, maar ook voor de mens. Tijdens het project: Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold (PROSAMIGO), die uitgevoerd werd in 2015 en 2016, hebben de Medische Zending en het RadboudUMC een onderzoek gedaan naar de kennis van kwik in de gemeenschappen die rond de goudmijnen wonen en in de goudvelden zelf werkzaam zijn. Op basis van dit onderzoek zijn er op maat voorlichtingsmaterialen ontwikkeld voor de gemeenschappen die behoefte hieraan hebben. Er zijn 3 posters ontwikkeld die vooral informatie verschaffen over kwikopname, de gezondheidseffecten en de grote risicogroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er een animatie filmpje ontwikkeld ter verduidelijking van de voorlichting.
De poster en animatie zijn verspreid in 4 verschillende talen die hanteert worden door de doelgroep te weten: Nederlands, Aucaans, Saramacaans en Portugees.

 

 

ZZg interviewt de Opleiding
Resultaten Prosamigo project gepubliceerd