Medische Zending bezorgd om nieuwe trend COVID-19

De Medische Zending maakt zich zorgen over de hernieuwde toename van het COVID-19 positieven in Suriname. Meer nog om de isolatie en quarantaine faciliteiten die nog opgezet moeten worden in het binnenland. Met de lockdown en de feestdagen in het vooruitzicht ziet de MZ ook een trek van personen richting het binnenland met alle gevaren van dien.

Ook in het binnenland zijn er in de afgelopen week positieve gevallen geregistreerd voornamelijk afkomstig van  de mobiele populatie in de goudvelden. Via een van de MZ poliklinieken is een persoon werkzaam  in een van de  goudvelden positief bevonden. De afgelopen dagen is er een epidemiologische missie geweest naar  het Njoen Jacob Kondre gebied waarbij zowel van de goudvelden als van de dorpen personen, indien suspect, zijn gescreend en geswabd. De positieven zijn in de dagen voor het testen, normaal in contact geweest met anderen, en zo vele personen blootgesteld aan COVID-19 besmetting. Een toename in de mobiele alsook de stabiele populatie is bijna vanzelfsprekend.

MZ doet daarom een beroep op een ieder die in de afgelopen periode verbleef in de goudvelden of omliggende dorpen en verschijnselen vertoont, om zich aan te melden op één van de poliklinieken van MZ waar zij gescreend en indien nodig, geswabd kunnen worden. Ook roept zij de gemeenschap van het binnenland op om alert te blijven en elke verschijnsel serieus te nemen en contact te zoeken. Massale trek van en naar het binnenland van Suriname wordt afgeraden.