Medische Zending bezorgt over aantal verkeersongevallen binnen één week

PARAMARIBO, 20 augustus 2018 – De Medische Zending Primary Health Care Suriname, die verantwoordelijk is voor het bieden van de eerstelijnsgezondheidszorg maar ook de spoedeisende zorg in haar verzorgingsgebied, attendeert de gemeenschap met name van Brokopondo erop om behoedzaam te zijn in het verkeer. Dit in het kader van de meldingen van verkeersongevallen in de omgeving Brownsweg, die zij dagelijks binnen krijgt.

In de week van 5 augustus t/m 10 augustus heeft de MZ, 7 verkeersongevallen met zeer ernstige afloop genoteerd in de regio Brokopondo. De Medische Zending betreurt het feit dat de vakantie amper is begonnen en er zoveel menselijk leed zich voordoet door onder andere onvoorzichtig rijgedrag. Derhalve roept de MZ de gemeenschap op tot extra voorzichtigheid en oplettendheid in het verkeer, vooral op de wegen in Brokopondo.