“Het jaar 2019 was voor de Medische Zending een jaar vol uitdagingen, maar desondanks heeft de organisatie haar gemeenschap in het binnenland kunnen dienen”. Dit zei Herman Jintie, de Algemeen Directeur van de Medische Zending, afgelopen week tijdens zijn oudejaars toespraak. De Algemeen Directeur is vooral trots op de uitmuntende prestatie van 95% voor de schoolscreening.

De schoolscreening is een van de reguliere activiteiten die de Gezondheidszorg Assistenten van de Medische Zending uitvoeren op scholen. Het doel van de screening is het vroegtijdig ontdekken en behandelen van aandoeningen bij de leerlingen en het promoten van een gezonde leefstijl. In het schooljaar 2017 – 2018 is 71% (6074 van de 8497 leerlingen) van de schoolkinderen op alle scholen op loopafstand van de poli gescreend op afwijkingen. Van de gescreende kinderen was het doel om bij minimaal 80% van de kinderen met een afwijking in de gezondheidsstatus, op te sporen en een 2e screening te verrichten. Bij 86% van de schoolkinderen met een afwijking (bij de eerste screening) is er een 2e keer gescreend; dat is 1082 van de 1263 schoolkinderen van de scholen die op loopafstand zijn van de poliklinieken. Vanwege financiële problemen is in 2018 besloten om alleen de schoolkinderen van scholen die op loopafstand van de polikliniek zijn, te screenen. Door deze aanpassing zijn minder schoolkinderen (53%) in het verzorgingsgebied gescreend. “In 2019 is ondanks de ongunstige financiële positie de screening gepland onder alle kinderen en op alle scholen in het binnenland. MZ boekte een resultaat van 95% van alle kinderen van de scholen in haar verzorgingsgebied”, aldus de Algemeen Directeur tijdens zijn oudejaars toespraak. Binnen het Schoolgezondheidsprogramma van MZ zijn er ook peer-educators op 13 scholen in Oost- en Boven Suriname getraind voor het geven van “Water, Sanitation and Hygiene (WASH)” voorlichting aan hun leeftijdsgenoten.

“Vanwege de inkortingen op de subsidie van de Overheid heeft de Medische Zending niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren maar desondanks hebben o.a. de artsen en gezondheidszorg assistenten zich ingezet om de gemeenschappen te blijven dienen ”, aldus Jintie. Naast de goede resultaten mag de Medische Zending ook terug kijken op een bijzonder geval waarbij er een fantastische en succesvolle bevalling geleid is, in een MAF-vliegtuig, door een Gezondheidszorg Assistent (GzA). Daarnaast mocht de organisatie ook het afgelopen jaar haar 51ste polikliniek op Lawatabiki verwelkomen, welke een stap dichterbij zet tot het bieden van kwaliteitszorg (dichtbij huis) aan de totale bevolking in het binnenland

De Medische Zending bedankt hierbij alle belanghebbenden met name het Ministerie van Volksgezondheid en donoren, die ook continue een bijdrage leveren aan het garanderen van goede en kwalitatieve zorg in het binnenland van Suriname.

 

 

Medische Zending krijgt complimenten van PAHO voor introductie digitale patiënten-informatie systeem
Medische Zending informeert binnenlandbewoners