Medische Zending herdenkt dag der Verpleging door professionaliseren GzA-beroep

In het kader van Dag der Verpleging heeft de Medische Zending de eerste publicatie van de beroepscode voor Gezondheidszorg Assistent (GzA)  uitgereikt aan de Vereniging van Gezondheidswerkers Binnenland Medische Zending (VGBM). Hiermee geeft de organisatie ondersteuning aan de beroepsgroep en helpt richting geven aan de zorgethiek en het gedrag van de Gezondheidszorg Assistenten.

De VGBM is opgericht met als doel het motiveren en bijschaven van de deskundigheid van de Gezondheidswerkers in het binnenland en levert een bijdrage bij het vertolken van die rol. Uitgaande hiervan is de eerste officiële beroepscode aan hen overhandigt. Ook heeft de vereniging in het kader van professionalisering haar nieuwe statuten gepresenteerd aan MZ en zijn beide partijen voornemens in hechtere samenwerking de rol van GzA voort te zetten.

Op deze dag heeft de Medische Zending niet alleen de Gezondheidswerkers gewaardeerd, maar ook de overige functies binnen de organisatie. Hiermee volgt zij het uitgangspunt: “Niemand uitgesloten: MZ is er voor allen” en benadrukt de organisatie daarmee het belang van elke schakel binnen de zorg. Door tussenkomst van sponsors uit het bedrijfsleven, kon MZ enkele rolmodellen binnen haar organisatie in de bloemetjes zetten. Van de medewerkers die gewaardeerd zijn, is één daarvan Br. Kenneth Lugard, die uitgeroepen is tot medewerker van het jaar. Hij is een Gezondheidszorg Assistent werkzaam op polikliniek Debike en heeft tot heden 38 jaren en 11 maanden zijn krachten aan de organisatie gegeven.