Medische Zending informeert binnenlandbewoners

De Medische Zending is vanaf het eerste corona geval in Suriname bezig geweest om de gemeenschap in het binnenland te informeren over het nieuwe Covid-19 virus. Dit heeft zij onder andere gedaan door middel van informatiesessies met het traditioneel gezag en het uitzenden van voorlichtingsprogramma’s via lokale radiostations.

De gemeenschap is geïnformeerd geworden over:

  • het virus;
  • de voorzorgsmaatregelen met name handhygiëne, hoesten en niezen;
  • en de sociale afstand.

 

Het voorlichten van de gemeenschap over handen wassen en hygiëne is altijd van belang geweest voor MZ en wordt lang voor de komst van het virus gepromoot. De Gezondheidszorg Assistenten zijn in het kader van het corona virus in het veld geweest om de gemeenschap bewust te maken. Ook heeft MZ het traditioneel gezag ondersteund bij het voorlichten van de gemeenschap via lokale radiostations. De gemeenschap is niet alleen geïnformeerd geworden, maar ook zijn er voorzorgsmaatregelen op de poliklinieken getroffen.

 

Daarnaast hebben wij kennis genomen van het artikel genaamd ‘Wayana’s Zuid-Suriname wachten al weken op reactie Covid-team’ waarbij er is aangegeven dat de MZ poliklinieken  in de Wayana gebieden al maanden niet voorzien zijn van medicamenten. De poliklinieken in het Wayana gebied waaronder Kawemhakan, zijn voor het laatst op 16 maart 2020 bevoorraad door MZ. MZ voorziet de poliklinieken kwartaalgewijs en op aanvraag van alle bij haar gangbare medicamenten en verbruiksartikelen.

In de strijd tegen het COVID-19 trekt MZ samen op met de overheid en verschillende lokale partners waaronder Stichting Mulokot. Op dit moment bekijkt MZ niet alleen naar mogelijkheden om haar verzorgingsgebieden te voorzien van het nodige, maar ook hoe alle maatregelen bekeken vanuit cultuur en gewoonten kunnen worden geïmplementeerd. Daartoe zal MZ de komende weken brainstormsessies houden met alle relevante partners.