De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft op 05 mei 2020 negen Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) verwelkomd. Dit onder toezicht van de Inspectie van Verpleegkundigen en Verzorgende Beroepen (IVV). De negen GzA’s hebben de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent, die verzorgd wordt door MZ en erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, met succes afgerond.

Anders dan de vorige diploma-uitreikingen, heeft dit plaatsgevonden op de afdeling van IVV. Dit vanwege de voorzorgsmaatregelen die in acht genomen dienen te worden. De geslaagden moesten in groepen van 3 de kantoorruimte binnen treden. Het hoofd van de IVV heeft de eed afgenomen waarna de diploma’s werden getekend. Deze diploma’s werden symbolisch uitgereikt aan de geslaagden. Het insigne moesten de geslaagden zelf opspelden.

De Algemeen Directeur, Herman Jintie, is blij met de geslaagde. Hij geeft aan dat dit slechts het begin is. “Men zal naar u opkijken als volwaardige GzA. De verantwoordelijkheid van dit beroep moet niet verwaarloosd worden”, aldus de algemeen directeur. Verder geeft hij hen aan dat zij nimmer volleerd zijn, want dit beroep is een continu leerproces. Volgens Jintie zullen er momenten van vallen komen, maar de kunst is opstaan. Hoofd van de afdeling Opleiding, Julie Small, is trots op de nieuwe groep GzA’s meer nog omdat zij ondanks alle uitdagingen de moed niet hebben opgegeven. Vooral de onderlinge motivatie tijdens de opleidingsjaren.

Uit de groep is er een best geslaagde, die extra in de bloemetjes is gezet. Naast de theoretische prestaties is er ook gekeken naar de attitude beoordelingen. Op basis van het bovengenoemde is er 1 best geslaagde gekozen t.w. Galimon Selma. Bij het horen van de cijfers werd het haar duidelijk dat het om haar ging. Dankbaar kijkt zij terug naar haar opleidingsjaren. Zij mocht een enveloppe met een geldsom in ontvangst nemen en enkele cadeautjes.

 

 

Medische Zending stuurt epidemiologisch team naar Oost Suriname
Bekendmaking van de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname m.b.t. de nieuwe Covid-19 situatie (code rood)