De Medische Zending heeft onlangs, mede dankzij de projectfinanciering door de Pan American Health Organization (PAHO), een nieuw digitaal data systeem, genaamd Information System for Health (IS4H) geïntroduceerd. Dit systeem is bestemd voor de digitale opslag van alle gezondheidsinformatie van de Medische Zending. Het project is voortgevloeid uit een projectencompetitie die door PAHO in augustus 2018 werd georganiseerd en waaraan verschillende gezondheidsinstellingen uit Latijns-Amerikaanse landen hebben deelgenomen.

De projectcoördinator Melvin Uiterloo, MZ Senior medewerker van de afdeling Monitoring Evaluatie Surveillance & Onderzoek (MESO), geeft aan dat het initiatief van dit project is voortgevloeid uit de drang om kwalitatief hoge gezondheidszorg te bieden, door het beschikbaar personeel efficiënt in te zetten en het bekijken van patiëntendossiers door de artsen te vergemakkelijken. “Patiënten informatie wordt nu in papieren dossiers op de poli verwerkt, terwijl management informatie uit het veld tot tweemaal toe wordt ingevoerd; eerst door de Gezondheidszorg Assistent (GzA) op de poliklinieken, die vervolgens deze informatie naar de afdeling MESO sturen, waar het opnieuw wordt ingevoerd. Voor het minimaliseren van de administratieve lasten, hebben wij een web datasysteem geïntroduceerd die moet garanderen om 1 maal 24 uur toegang tot patiëntendossiers te hebben en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren met inachtneming van de privacy van de patiëntgegevens”, aldus Uiterloo.

Volgens Marcelo Agostino, de PAHO IS4H coördinator voor de America’s, heeft de Medische Zending met de indiening van het IS4H –project, niet alleen de projectencompetitie van PAHO gewonnen, maar heeft MZ ook één van de beste projectvoorstellen ingediend. Uiterloo zegt verder dat het nieuw informatie systeem ervoor zorgdraagt dat de MZ arts, die over het algemeen niet op locatie is, over de schouders van de GzA meekijkt vanaf de anamnese tot aan de toediening van medicatie of verwijzing. Daarnaast heeft dit systeem een medicatiemanagement module die verstrekte medicijnen bewaakt, alsook de totale voorraad op elke MZ polikliniek. Verder is er een laboratorium module die resultaten van laboratoriumtesten opslaat; een patiënt wachtkamer module die een overzicht geeft van het aantal patiënten in de wachtkamer en hun gemiddelde wachttijd; ook kunnen er gezondheidsrapporten worden gegenereerd. Dit systeem is momenteel operationeel op 8 poliklinieken t.w. Pikien Saron, Powakka, Brownsweg, Brokopondo, Pokigron, Nw. Lombe, Redi Dotie en Marchallkreek, en zal in de nabije toekomst op alle 51 MZ poliklinieken operationeel zijn.

 

Vacature: Parttime Engels docent & Parttime Lichamelijke Opvoeding docent
Medische Zending blikt terug op een vruchtbaar 2019