Medische Zending ontvangt hulpmiddelen voor strijd tegen COVID-19

De Medische Zending heeft op 20 april jl. een donatie ontvangen met noodzakelijke hygiëne en PPE-materialen voor haar posten van de Bovenlandse Indianen. De donatie hebben wij ontvangen van personen, die niet genoemd wensen te worden, maar aangeven vertrouwen te hebben in het beleid van de Medische Zending en Zuid-Suriname een warm hart toedragen.

Het ontvangen materiaal bestaat uit 120 liter desinfectans spray, 50 karton handschoenen, 380 liter Chloor en 920 Bio Bags. MZ is zeer dankbaar met deze geste, meer nog om de wereldwijde schaarste die ontstaan is voor deze middelen. De Algemeen Directeur, Herman Jintie, is blij met alle donaties die helpen om delen van de grotere behoefte te voorzien. “In de strijd tegen COVID-19 en met de verhoogde dreiging bij de grens, zijn alle hulpmiddelen die wij kunnen krijgen om voorbereid te zijn, meer dan welkom”, aldus de Algemeen Directeur.  Over 2-3 weken wordt een tweede donatie met daarin surgical masks, N95 masks, safety goggles en protective gown van hen verwacht.

De Medische Zending is de primaire zorgdienst in het binnenland en derhalve het eerste punt van contact voor mogelijke COVID-19 patiënten in deze gebieden. Daarom staat MZ open voor meerdere donaties om haar voorraad aan te vullen. Wij roepen een ieder op om zich aan de COVID-19 maatregelen te houden. Houdt sociale afstand! Blijf thuis! Was regelmatig uw handen! Versterk uw immuunsysteem!

Op dit moment geldt meer dan ooit de gezegde: Voorkomen is beter dan genezen!