Medische Zending slaat haar vleugels uit naar Frans Guyana om vaccin bereidheid onder binnenland bewoners te vergroten

De afgelopen twee weken heeft de Medische Zending missies uitgevoerd naar nederzettingen van Marrons en Inheemsen in Frans Guyana om de traditionele gezagsdragers en hun gemeenschappen aldaar te betrekken in de strijd tegen het COVID-19 virus. Deze missies waren op uitnodiging van de Directeur van de Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), Mr. Didier Guidoni, en de Vaccinatie Coördinator in Saint Laurent, dr. Fredrik Terlutter.

De missies werden verder ook bijgewoond door de Grand Conseil Coutumier, de overkoepelende organisatie voor Inheemsen en Marrons in Frans Guyana. Zowel het traditioneel gezag als de bewoners werden in o.a. het Aucaans en Saramaccaans breedvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het virus en de verschillende vaccins die beschikbaar zijn in Frans Guyana en Suriname. MZ gaat ervan uit dat bewoners aan beide kanten van de Marowijne rivier blijvend geïnformeerd moeten worden over deze ontwikkelingen en levert daarom haar bijdrage. Deze gemeenschappen wonen in twee landen maar de informatie moet eenduidig zijn.

Het verzoek van Frans Guyana voor ondersteuning kwam vanwege het feit dat hulp nodig was van professionals die de taal spreken, bekend zijn met het verzorgingsgebied en haar bijzonderheden. Ook in Frans Guyana worden gezondheidsautoriteiten geconfronteerd met een lage vaccin bereidheid. Dit komt door misinformatie over het virus en de werking van vaccins. Overtuigd van het feit dat samen gewerkt moet worden om deze misinformatie te lijf te gaan, zet MZ haar expertise in om ook in de grensgebieden haar doelgroepen te informeren. Deze samenwerking zal in de toekomst in samenspraak met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) worden voortgezet.