Medische Zending vaccineert 155 personen te Powakka

De Medische Zending heeft 155 personen gevaccineerd tegen het COVID-19 virus. Dit heeft op 8 juni 2021 plaatsgevonden in het gemeenschapshuis van Powakka, waarbij bewoners van Powakka, Redi Dotie, Pierre Kondre, Casipora en MZ medewerkers zijn gevaccineerd.

Vanwege de COVID-19 uitbraak welke nog steeds gaande is in Powakka, was het nodig om tijdens deze vaccinatie activiteit een extra check point op te zetten. Hiertoe is er een triage tent apart van de wachtruimte opgezet om personen te screenen op COVID-19 klachten of op contact met een positieve persoon. Suspecten konden meteen geswabd worden op de polikliniek van Powakka. In de maand april was de kick-off van de vaccinatie campagne gehouden te Powakka waarbij de minister van Transport Communicatie en Toerisme zijn eerste prik heeft ontvangen tezamen met 48 personen uit de gemeenschappen van Redi Dotie, Powakka en Klein Powakka. De kapiteins van Redi Dotie en Klein Powakka  zijn gevaccineerd en gaven aan het te hebben gedaan om als voorbeeld te dienen voor hun gemeenschap. Het ligt in de bedoeling om op dinsdag 15 juni nog eens een COVID-19 vaccinatie dag te houden op Powakka voor de overige bewoners uit dat gebied.

De Medische Zending is blij dat de gemeenschap een weloverwogen en goed geïnformeerd besluit heeft genomen om zich te vaccineren tegen het COVID-19 virus. Zo draagt men bij aan het beheersen van de epidemie.