Medische Zending verwelkomt acht Gezondheidszorg Assistenten

De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname is vandaag acht Gezondheidzorg Assistenten (GzA’s) rijker. Dit onder toezicht van het hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV), Carol de Baas. De acht GzA’s hebben de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent, die verzorgd wordt door MZ en erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, met succes afgerond.

Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, heeft deze diploma-uitreiking virtueel plaatsgevonden. De studenten zijn in groepen verdeeld, waarbij zij tezamen met het hoofd van IVV fysiek aanwezig waren voor het afleggen van hun eed en ondertekenen van de diploma’s. Deze diploma’s werden symbolisch uitgereikt aan de geslaagden. Het insigne moesten de geslaagden zelf opspelden. De Baas zegt blij te zijn om de nieuw bakken GzA’s hun diploma’s aan hen uit te kunnen reiken en benadrukt dat zij de spil zijn binnen de Medische Zending. Zij geeft verder aan dat IVV de GzA’s waardeert en spreekt de hoop uit dat zij ook tijdens de uitvoering van hun werk gemotiveerd zullen blijven.

De Directeur, Herman Jintie, zegt trots te zijn op de groep die ondanks alle uitdagingen heeft doorgezet om de eindstreep te behalen. Hij heeft de studenten aanbevolen om de 3 woorden ‘kennis, vaardigheden en attitude’ mee te nemen wanneer zij met het echte werk in het binnenland van start zullen gaan. Uit de groep is Marijke Pomba de best geslaagde, die werd beloond voor de theoretische- en praktische prestaties en goede attitude beoordeling en mocht zij een enveloppe met een geldbedrag in ontvangst nemen. De overige aanwezigen konden dit moment via zoom volgen en hierbij hun felicitatieboodschap overbrengen.