Paramaribo, 12 december 2014

Persbericht

DECLARATIE VAN PARAMARIBO” VRAAGT OM GEMEENSCHAPPEN MEER TE BETREKKEN BIJ DE GEZONDHEIDSZORG

declaratie2De Medische Zending Primary Healthcare Suriname (MZ) heeft op vrijdag 12 december 2014 de ‘declaratie van Paramaribo’ aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA),

Drs. Jennifer Simons, overhandigt. De declaratie is een gemeenschappelijke verklaring over gemeenschapsparticipatie in de gezondheidszorg in Suriname, welke geformuleerd is tijdens het seminar “Gezondheidszorg, een samenwerking met de gemeenschap?” in november dit jaar.

Een dag eerder, op donderdag 11december 2014, mocht minister Michel Blokland van volksgezondheid het document in ontvangst nemen.

declaratie3De declaratie geeft de belangrijkheid aan van het betrekken van de gemeenschap bij uitvoering van gezondheidszorg. Een voorbeeld van samenwerking met de gemeenschap is de uitroeiing van malaria in het binnenland van Suriname. Maar ook het chronisch zorgmodel welke de Medische Zending gebruikt is een goed voorbeeld. Het chronisch zorgmodel bestaat uit:

 • Regelmatig onderzoek bij de bevolking (“Mi sabi” kaart van MZ)
 • Chronische behandeling volgens protocol
 • Intensieve begeleiding door voorlichting over leefstijl verbetering.

Hiervoor is samenwerking met de gemeenschap nodig! Cliënten moeten blijven komen naar de poli om zich te laten controleren en hun ziekten onder controle te houden.

Volgens de grondwet van Suriname heeft ieder mens recht op gezondheid en de overheid moet de algemene gezondheid bevorderen door verbetering van leef- en werkomstandigheden en door voorlichting te geven ter bescherming van de gezondheid.

Verder zijn in de Nationale Strategie Primary Health Care enkele zaken bevestigd en vastgelegd zoals:

 • De verandering naar meer chronische ziekten;
 • Veranderde zorgvraag en verwachtingen van de bevolking;
 • Privatisering van de gezondheidszorg;
 • Groeiende ongelijkheid;
 • Toegenomen mobiliteit van de bevolking;
 • Kansen van communicatietechnologie;
 • Ontwikkeling op biomedisch gebied.

Er is daarom in de declaratie gevraagd:

 • Dat het overheidsbeleid de primaire gezondheidszorg moet versterken, hervormen en gezonde leefomgeving, voeding, onderwijs werk en transport moet bevorderen;
 • Dat zorgverleners bewust gemaakt moeten worden om de gemeenschappen mèèr te betrekken bij het bepalen van de gezondheidsagenda;
 • De toenemende chronische ziekten holistisch aan te pakken omdat zonder gemeenschapsparticipatie in de gezondheidzorg de problemen alleen maar groter worden.

Ook wordt in de declaratie gevraagd om:

 • Meer aandacht voor communicatie en expressiemogelijkheden voor mensen om zo gezonde gemeenschappen te krijgen;
 • Samenwerking tussen alle belanghebbenden sectoraal en intersectoraal om het welzijn en de gezondheid van gemeenschappen in stand te houden;
 • Discussie over structurele oorzaken van gezondheidsproblemen;

Begrip vanuit de gemeenschappen dat bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid noodzakelijk is bij elke actie ter verbetering van de gezondheid.

De declaratie kunt u hier downloaden.