MZ collega’s behalen Master of Science in Public Health diploma

Op 2 februari 2017 mochten twee medewerkers, Loraine Yau en Melvin Uiterloo, van de Medische Zending hun master diploma in Public Health in ontvangst nemen. Met hun diploma’s op zak kunnen de afgestudeerden hun kennis gebruiken om nog meer bij te dragen aan het gezondheidszorg beleid van de Medische Zending. Voor Melvin Uiterloo is het zeker een mijlpaal te noemen, “Zoals elke student die werkt en studeert, heb ik veel opgeofferd, maar met een duidelijk doel voor ogen heb ik me ingezet om het te behalen. Ik hoop een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden van MZ met mijn behaalde graad,” vertelt Uiterloo. In zijn onderzoek heeft hij vooral stilgestaan bij de Hart- en Vaatziekten die voorkomen in het binnenland en welke opmerkelijke verschillen er zijn met de Hart- en Vaatziekten die voorkomen in het kustgebied.