MZ houdt COVID-19 consultaties met gezagsstrukturen binnenland

De Medische Zending, verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezondheidszorg in het binnenland, voert momenteel gesprekken met diverse strukturen in het binnenland om te komen tot een bredere draagvlak voor de nationale COVID-19 maatregelen. Zowel het Ministerie van Regionale Ontwikkeling met haar werkarmen als het Traditioneel gezag worden betrokken.

Deze consultaties die zoveel als mogelijk in het werkgebied plaatsvinden hebben tot doel draagvlak te creëren voor de nationale maatregelen en het “nieuw normaal” voor dorpsgemeenschappen te bespreken. Vanaf het begin van de epidemie in het binnenland heeft MZ enkele observaties gedaan die breedvoerig worden besproken met het Traditioneel gezag en andere bestuursstrukturen in het binnenland. Deze observaties moeten dienen tot voeding voor de discussies die op dorpsniveau moeten worden gevoerd om zo te komen tot nieuwe afspraken die zouden moeten leiden tot verminderen van de besmetting met het COVID-19 virus.  Een van de observaties is dat het bewustzijn bij zowel het gezag en de bevolking over de aanwezigheid van het virus in het binnenland met name in de dorpen heel laag is. Dit zorgt ervoor dat mensen die verschijnselen vertonen niet op tijd worden geïdentificeerd. Deze personen hebben de gelegenheid dan om anderen te besmetten waardoor de uitbraak blijft uitbreiden. Een tweede observatie is dat de  “super spreading” activiteiten in het binnenland  vooralsnog gevormd worden door de rituelen en activiteiten  rondom het overlijden en andere feesten die mensen bij elkaar brengen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat personen van heinde en verre trekken om in de dorpen deze festiviteiten te bezoeken.  Terwijl bij de Marrons de overlijdensrituelen een gevaar vormen, wordt bij de Inheemsen de zogenaamde “kasirifeesten” gerekend tot gelegenheden waar velen tegelijk besmet raken. In dat kader voert MZ ook gesprekken met NGO’s die actief zijn in Inheemse en Marron gebieden opdat ook zij bijdrage kunnen leveren aan de brede discussie hoe de tradities en rituelen op een veilige en verantwoorde manier voortgang kunnen hebben.

Overtuigd van het feit dat de reactie op de COVID-19 epidemie niet alleen de verantwoordelijkheid is van MZ, roept zij dus alle organisaties op om in de komende tijd actief mee te werken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vooral de binnenlandse gemeenschap zal zich moeten houden aan de voorzorgsmaatregelen, wilt zij gevrijwaard zijn van de ernstige gevolgen voor gezondheid en welzijn van dorpsgemeenschappen.