MZ is elf Gezondheidszorg Assistenten rijker in april 2018

Alle elf nieuwe Gezondheidszorg Assistenten (GzA) zijn sedert 2 mei 2018 officieel op een poli van de stg. Medische Zending PHCS (MZ) werkzaam. Na hun studie te hebben afgerond, mochten zij op vrijdag 13 april 2018 hun diploma in ontvangst nemen en gaan werken als GzA. De negen vrouwelijke en twee mannelijke geslaagden zijn tot GzA’s beëdigd op het Johan van Mazijk Coördinatie Centrum van MZ in Paramaribo.

Minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias, heeft in zijn felicitatieboodschap beloofd alles eraan te zullen doen om zowel van de overheid als van andere donoren mogelijkheden te vinden voor een betere financiële waardering van de GzA. Hij heeft graag dat ook de functie van de GzA meer bekendheid had in de samenleving gelet op het unieke werk dat de groep doet binnen de gezondheidszorg.

Enio Banai, best geslaagde van de GzA-opleiding legt de eed af bij de diploma-uitreiking

De GzA is volgens Elias indirect een werkarm van zijn ministerie onder de bewoners in het binnenland waar ze te werk gesteld zijn. Zij hebben de eed afgelegd in handen van mevr. C. de Baas, hoofd van de Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) van het ministerie van Volksgezondheid. De Baas verwacht dat de nieuwe krachten verder zullen werken aan de bevordering en beschermen van de gezondheid van de binnenlandse gemeenschappen waarin zij worden aangesteld. Zij hield de beëdigden voor de nodige code van ethiek in dit werk, waarna het insigne voor hen is opgespeld in aanwezigheid van hun familieleden. Voor MZ-directeur, dokter Edward van Eer komt de diplomering van de GzA’s in een tijd wanneer de discussie gaande is over hoe het nationale gezondheidszorgsysteem eruit moet zien. Hij presenteert het Intergrated Primary Health Care systeem dat MZ hanteert als het voorbeeld voor de rest van actoren binnen de sector, terwijl verbetering van de kwaliteit nodig is naar gelang de beschikbare financiële middelen dat toelaten. Dokter Van Eer riep de gediplomeerden op om zelf initiatieven te zoeken om hun kennis en kunde van het beroep te onderhouden en niet alleen te wachten op reguliere bijscholing van MZ. De voorzitter van het stichtingsbestuur van MZ, mr. Cinthia Rozenblad, zegt dat het bestuur beter zal gaan werken aan het geven van bekendheid van het mooie werk dat de GzA’s doen in het achterland. Zij pleit voor een dienende houding naar de gemeenschap toe wat er ook mag gebeuren. Met een positief karakter van de werkers zullen er hogere doelen behaald worden. Tot op dit moment zijn er 187 GzA’s opgeleid inclusief de 11 geslaagden. 12 examenkandidaten hebben deelgenomen aan het schriftelijk examen, waarvan één het schriftelijk deel niet heeft gehaald. De best geslaagde van deze groep is geworden Enio Banai.