In het kader van de uitvoering van het project “Care for those infected” welke gefinancierd wordt door de UNICEF, mocht de Medische Zending Primary health Care Suriname op 10 mei jl. op gebruikelijke wijze de  Early Childhood Development (ECD) kits in ontvangst nemen. De ECD-kits werden door de country representative van Unicef, mevrouw Sylvie Fouet officieel overhandigd.

In verband met de eerste geregistreerde Zika gevallen in 2016 in ons binnenland, heeft de Medische zending door financiering van Unicef een project uitgevoerd waarbij de nadruk lag op Zika preventie. Het project “care for those affected” legt nu de nadruk op de nazorg van de kinderen welke in en net na de break-out periode van Zika virus geboren zijn. De ECD kits zullen helpen de ontwikkeling van de kinderen te monitoren en de Medische zending in staat stellen om snel te reageren op eventuele afwijkingen hierin. In totaal mocht MZ 120 kits in ontvangst nemen.

“Met behulp van deze ECD kits moeten de kinderen vooral worden gestimuleerd in hun ontwikkeling”, benadrukt de representitive van Unicef in haar toespraak naar de aanwezigen toe.  “De leeftijden 0-3 jaar zijn de cruciale leeftijden van een kind om een goede ontwikkeling opgang te brengen. Unicef is blij dat zij een rol mag hebben in het monitoren en opgang brengen van de ontwikkeling van deze kinderen,” deelt mevrouw Fouet verder in haar toespraak. De directeur van de Medische Zending sprak zijn dank uit en is blij dat opgemerkt mag worden, dat de Medische Zending erkent wordt voor het werk dat zij levert in het binnenland.