sahiensaShahiensa Ramdas mocht in Nederland haar Master Medische Antropologie studie afronden. Hiervoor heeft zij in Suriname  onderzoek  gedaan naar cutana leishmaniasis, meer bekend als bos yaws of busi yasi. Om de studie te mogen afronden heeft zij een proefschrift geschreven met als titel “perceptions an treatment of Cutaneous  leishmaniasis in Suriname”. Hierin worden  de waarnemingen en behandeling busi yasi besproken.  De Medische Zending heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek project. De directeur van de Medische Zending, Drs van Eer, mocht daarom deze proefschrift die in boekvorm wordt uitgegeven in ontvangst nemen.

bus yasiDeze studie moet eraan bijdragen deze aandoening zowel nationaal als internationaal  te bestrijden. De resultaten van de studie moeten zorgen dat mensen meer weten over deze  ziekte en eventueel hoe het voorkomen kan worden. Shahiensa Ramdas haar proefschrift geeft een duidelijk beeld van hoe de mensen in het binnenland omgaan met deze huidziekte en hoeveel kennis zij daarvan hebben. De patiënten hadden wel kennis over de symptomen en ontwikkelingen van de ziekte, maar weten vaak genoeg niet wat de oorzaak is. Het blijkt dat  de men vaak eerst  probeert zichzelf te genezen met middelen zoals: peper, lemmetje, desinfecterende middelen en wat heel populair is, Amoxicille capsules verpulveren en op de wond strooien. Men ziet  deze ziekte als een ‘hogi siki’ de bestreden moet worden met ‘hogi sani.’ Deze methoden van zelfbestrijding zijn veelal pijnlijk of zelfs schadelijk. Vaak worden ook de lokale genezers geraadpleegd. Er wordt vaak genoeg pas biomedische hulp gezocht wanneer zelfmedicatie niet lukt. Terwijl volgens de WHO een vroege detectie en juiste behandeling van deze ziekte, de belangrijkste maatregelen zijn voor de strijd tegen cutana leishmaniasis. Ook is de Medische Antropoloog opgevallen dat er weinig discriminatie of andere vormen van negatieve bejegening te merken was onder de gemeenschap naar de patiënten toe. In totaal hebben 205 cutana leishmaniasis patiënten die biomedisch behandeling zochten bij de Dermatologische Dienst en 321 mensen in het binnenland mee gedaan aan het onderzoek.

Bijzonder is dat Shahiensa Ramdas in haar proefschrift  ook medewerkers van MZ die een bijdrage hebben geleverd  aan het succes van het onderzoek heeft  bedankt . Zo zijn genoemd te Godo –olo , Zuster Lona, Martha en Heidi, te Donderskamp Broeder Jan, te Brokopondo Centrum, Broeder Emanuals van Klaaskreek, Broeder Ernie van Brokopondo Centrum en Broeder Arthur van Brownsweg en  Zuster Pitty van poli Tepu.

MZ onderwijscommmissie geinstalleerd
Mascotte voor gezondheidsvoorlichting