Op 12 december 2016 is door de Medische Zending en partners van het kwikproject “PROSAMIGO” een slotmanifestatie georganiseerd. Er is door de Medische Zending en het Radboud UMC uit Nijmegen een onderzoek gedaan naar het kennisniveau van kwik onder de goudzoekers en dorpsbewoners in enkele gebieden van het binnenland namelijk Beneden Marowijne, Boven Saramacca, Brownsweg, Brokopondo, Sarakreek en Klaaskreek. Op basis van de getoonde resultaten is er een gezondheidsvoorlichting programma ontwikkeld om het kennisniveau over de gezondheidseffecten van kwik te verhogen. De resultaten van dit onderzoek zijn allemaal uitgebreid gepresenteerd aan de verschillende stakeholders en partners die betrokken zijn geweest bij het project en die een gemeenschappelijke interesse m.b.t. kwik hebben. Het onderzoek wees uit dat het kennisniveau van de goudzoekers en dorpsbewoners is gestegen na het gehouden voorlichtingsprogramma.

Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het opzetten van een programma voor biologische monitoring van kwik bij goudzoekers, volwassenen en kinderen uit de lokale bevolking van dezelfde gebieden.

Dit project is uitgevoerd met de financiële middelen gefaciliteerd door UTSN.