advertentieDe Medische Zending Primary Health Care Suriname zal op 18 en 19 november 2014 een tweedaags seminar houden met als thema: “Gezondheidszorg, een samenwerking met de gemeenschap?”

Het doel van het seminar is: Vergroting van de deskundigheid van beleidsmakers en medewerkers in, en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg van Suriname, in het bijzonder van de Medische Zending, met betrekking tot gemeenschaps-gezondheidszorg en gemeenschapsparticipatie. Er zal door beleidsmakers een concrete richting moeten worden aangegeven over het wel of niet betrekken van de gemeenschappen, en in welke mate, bij de bepaling en uitvoering van de gezondheidszorgagenda.

 

Het is de verwachting dat aan het eind van het seminar een gemeenschappelijke verklaring over gemeenschapsparticipatie in de gezondheidszorg in Suriname geformuleerd wordt, waarmee gezondheidsorganisaties beleidsmatig mee kunnen werken.

Als keynote speaker zal naast de voorzitter van De Nationale Assemblee en de Minister van Volksgezondheid, de Zuid-Afrikaanse professor, mw. Yvonne Sliep inleidingen verzorgen over gemeenschapsparticipatie in de gezondheidszorg.

Het seminar wordt in de Ballroom van hotel Torarica gehouden en is bestemd voor beleidsmakers en andere belangrijke actoren in de gezondheidzorg, maatschappelijke en overheidsorganisaties en bestuur, management en staf van de Medische Zending Primary Health Care Suriname en andere gezondheidszorg organisaties.

programma