unicef-zikaDat Zika wordt verspreid door een muskiet, is al bijna geen nieuws meer. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een gevaarlijke ziekte is, die vooral gevolgen heeft voor ongeboren baby’s en zwangere. In het kader van de landelijke Zika out break, heeft de Medische Zending in samenwerking met UNICEF een Zika project in het binnenland uitgevoerd. In totaal zijn er 79 Gezondheidzorg Assistenten (GZA’s) getraind in het geven van Zika-voorlichting aan de gemeenschappen in het binnenland; vooral voorlichting voor de zwangere vrouwen is zeer belangrijk, aangezien zij het meeste risico lopen.
Het is de bedoeling dat MZ met dit project haar gemeenschappen in het binnenland voorziet van de nodige informatie en tools over Zika, zodat zij zich adequaat kunnen beschermen. Dit was duidelijk gemaakt tijdens een veld bezoek met UNICEF in Powakka en Brownsweg. De bewoners kregen van de GZA’s voorlichting over hoe zij zich het best kunnen beschermen tegen Zika. Ook werd er gedemonstreerd hoe zij de watertonnen het best kunnen afdekken zodat de muskieten geen kans krijgen om te kunnen broeden. Na de demonstratie konden de gemeenschappen capping materiaal en muskieten gel in ontvangst nemen.

Als voorlichtingsmateriaal zijn er verschillende uitingen ontwikkeld die tijdens de voorlichting gebruikt worden, waaronder een animatie met de MZ-mascotte die uitleg geeft over hoe de gemeenschappen Zika moeten bestrijden.