Algemeen

De Medische Zending Primary Health Care Suriname, kortweg de Medische Zending, is momenteel de enige organisatie die basisgezondheidszorg biedt in het binnenland van Suriname. De gezondheidszorg welke de Medische Zending biedt, is gebaseerd op de Primary Health Care principes. Dit houdt een zorgsysteem in dat gericht is op preventie en behandeling van ziekte en bevordering van het welzijn van gemeenschappen. Dit systeem voldoet aan gestandaardiseerde kwaliteitseisen en wordt zoveel als mogelijk decentraal aangeboden, waarbij gemeenschapsparticipatie gestimuleerd wordt.

De basis van dit systeem zijn gezondheidszorgassistenten, die een gedegen en door het Ministerie van Volksgezondheid erkende opleiding krijgen. Deze gezondheidszorgassistenten (GZA’s) zijn in alle gevallen het eerste aanspreekpunt binnen het zorgsysteem en kunnen in veel gevallen zelfstandig volgens protocol handelen. De assistenten worden door het gedecentraliseerde karakter van de dienstverlening, al dan niet op afstand, ondersteund door andere onderdelen van het systeem zoals artsen, medische specialisten, microscopisten, polikliniekhulpen en ander ondersteunend personeel.

Doel

Integrated Primary Health Care (IPHC) of geïntegreerde primaire gezondheidszorg is essentiële basisgezondheidszorg in rurale gebieden volgens praktische, wetenschappelijk gefundeerde en sociaal acceptabele methoden en technieken die tot stand komen door intersectorale aanpak, gemeenschapsparticipatie en bevolkingseducatie. Het is een op gezondheidsontwikkeling gericht model dat gezondheid bevorderende en intersectorale acties voor de determinanten van gezondheid integreert met ziektebehandeling, zorg en rehabilitatie. Preventie en op preventie gerichte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en gemeenschappen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het optimaal toerusten van de organisatie om gegeven de uitdagingen de primaire gezondheidszorg in het werkgebied veilig te stellen, staat centraal bij het plannen voor de periode 2022-2024. Dit doet MZ in partnerschap met gemeenschappen en gelijkgerichte organisaties. Vanuit de IPHC-gedachte horen daar taken bij die elders op het Surinaams grondgebied door andere diensten en organisaties worden uitgevoerd. De MZ-organisatie heeft deze diensten als vanzelfsprekend in de afgelopen decennia ook aangeboden.

De zorgverlening ter veiligstelling van de gezondheid blijft centraal staan in de aanpak; daar ontleent deze organisatie al langer dan 250 jaar haar bestaansrecht aan. In de onderstaande link kunt u de volledige versie van ons beleidsplan downloaden.

Klik hier voor het Beleidsplan 2022 -2024.

Visie

De Medische Zending PHCS zet de koers én de toon voor de ontwikkeling en de levering van geïntegreerde Primary Health Care diensten in heel Suriname.

Missie

De Medische Zending is een door christelijke beginselen gedreven organisatie die zich toegewijd inzet voor de toegankelijkheid tot en levering van primaire kwalitatief goede gezondheidszorgdiensten aan bewoners en anderen in de rurale gebieden van Suriname.

Kernwaarden

Binnen de Medische Zending vormen de volgende waarden de basis voor al onze handelingen, zowel professioneel als in onze sociale contacten:

Klantgerichtheid
De behoeften van de doelgroepen van de rurale gebieden staan centraal bij de ontwikkeling en levering van de zorg en wij stellen ons open voor hun input bij het continu verbeteren daarvan. Ook de interne MZ-klantbehoeften zijn van groot belang om extern een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.

Vernieuwing
Wij verbeteren en vernieuwen MZ IPHC zorg en staan daarbij open voor veranderingen die op onze weg komen. Onze flexibiliteit stelt ons daarbij in staat om te gaan met de sociaal maatschappelijk veranderingen die van invloed zijn op onze dienstverlening.

Teamwork
Samen zetten wij ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze doelgroepen. Doorzettingsvermogen en moed putten wij uit de inspanningen van teams die pionierswerk hebben verricht. Eensgezindheid in een sterke organisatie voor goede resultaten; daar gaan wij samen voor.

Deskundigheid
Wij willen uitblinken in het bieden van geïntegreerde primaire gezondheidszorg en de verdere ontwikkeling daarvan aan de bewoners en anderen in de rurale gebieden. Wij zijn in onze werkuitvoering gericht op resultaat. Onze beslissingen komen tot stand op basis van rationele overwegingen.

Duurzaamheid
In onze taakuitvoering streven wij steeds naar verbetering van onze dienstverlening en wij stellen ons daarbij consequent maatschappelijk verantwoord op. Wij betrekken anderen bij onze besluitvorming. Wij investeren in verruiming van het milieubewustzijn onder doelgroepen en benadrukken daarbij de relatie tussen milieu, gezondheid en welzijn.

Eigenaarschap
De Medische Zending is ons aller verantwoordelijkheid. Wij van de Medische Zending zijn toegewijd en betrokken; behulpzaamheid, verdraagzaamheid en respect kenmerken onze houding. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. MZ is van ons.

Stichtingsbestuur en Directie

Stichtingsbestuur

C.N. Rozenblad, Voorzitter
L. Kloof, Penningmeester
M. Beck, Secretaris
R. Jaleti, Bestuurslid
E. Fraenk, Bestuurslid
C. Cairo, Bestuurslid
C. Alendy, Bestuurslid

Directie

H. Jintie, Directeur

M. Wijngaarde – van Dijk, Onder directeur Medische zaken

 

 Beleidsplan 2022 - 2024

Beleidsplan 2022 - 2024

Jaarverslagen

 Medische Zending Jaarveslag 2016

Medische Zending Jaarveslag 2016

 Medische Zending Jaarverslag 2017

Medische Zending Jaarverslag 2017

 Medische Zending Jaarverslag 2018

Medische Zending Jaarverslag 2018