Algemeen

“Medische Zending” oftewel “MZ” is de roepnaam voor Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname, een private, non profit, primary health care organisatie die reeds decennia lang de gezondheidszorg in het verafgelegen binnenland van Suriname verzorgd. Dagelijks moet de balans gezocht en behouden worden tussen wat wenselijk, mogelijk en betaalbaar, acceptabel en verantwoord is. Deze balans heeft als doel gezondheid van de bewoners, vaak op honderden kilometers van de hoofdstad in het prachtige Amazone oerwoud.

Doel

De principes van het beleid van de Medische Zending voor de periode 2012 t/m 2015 zijn gebaseerd op de hernieuwde Primary Health Care principes. De noodzakelijke beleidsombuiging komt ook tot uiting in een extra principe waarop in deze periode het accent zal liggen, namelijk de versterking en vernieuwing van het gezondheidszorgsysteem van de Medische Zending ten behoeve van het vernieuwd PHC-model. Onder het vernieuwd PHC-model wordt verstaan:

Een op gezondheidsontwikkeling gericht model dat gezondheidsbevorderende en intersectorale acties voor de determinanten van gezondheid integreert met ziektebehandeling, zorg en rehabilitatiediensten.

Bij de vernieuwing van het gezondheidszorgsysteem zal de “people centered Primary Health Care” strategie leidraad zijn, waarbij gemeenschapsparticipatie een essentieel deel vormt. Deze holistische benadering waarbij de gemeenschap in het middelpunt staat vergt een aanpak waarbij het gezondheidszorgsysteem in teamverband ondersteuning geeft bij het bereiken van gezondheids- en welzijnsdoelen. Dit team zal bestaan uit verschillende stakeholders, die niet perse rechtstreeks in dienst hoeven te zijn van de gezondheidszorginstantie, maar in dienst zijn van de gemeenschap (voor, door en met de gemeenschap) ten behoeve van gezondheid en welzijn voor een ieder.

Klik hier voor het Beleidsplan 2019 -2021.

Missie

Gedreven door christelijke beginselen streven wij naar het aanbieden van optimaal toegankelijke kwaliteitsgezondheidszorg en werken continu aan het verder ontwikkelen van toeleverings- en communicatiesystemen in de basisgezondheidszorg voor de bewoners van de rurale gebieden.

Visie

De Medische Zending PHCS zet de koers en de toon voor de ontwikkeling en de levering van geintegreerde Primary Health Care diensten in heel Suriname

Kernwaarden

Binnen de Medische Zending vormen de volgende waarden de basis voor al onze handelingen, zowel professioneel als in onze sociale contacten:

Duurzaamheid
In onze taakuitvoering streven wij steeda naar verbetering. Wij betrekken anderen bij onze besluitvorming. Wij staan open voor de mening van anderen.

Vernieuwing
Wij verbeteren en vernieuwen diagnostiek, behandeling en zorg en staan daarbij ook open voor veranderingen die op onze weg komen. Wij onderscheiden ons in onze werkaanpak en werkhouding van anderen.

Klantgerichtheid
Wij zijn zorgondernemers, gericht op de behoeften van de bewoners van de rurale gebieden met een open oor voor onze medewerkers. Wij zijn consequent in onze taakuitvoering.Wij stellen te allen tijde ons eigen belang ondergeschikt aan het algemeen belang.

Oprechtheid
Behulpzaamheid, Verdraagmzaamheid en respect kenmerken onze houding. Wij respecteren de grenzen van anderen. Wij houden ons aan afgesproken regels en komen onze afspraken en beloftes na. Wij geven met onze werk het goede voorbeeld.

Deskundigheid
Wij willen excelleren in het bieden van Primary Health Care aan de bewoners van de rurale gebieden en in de ontwikkeling daarvan. Wij zijn in onze werkuitvoering gericht op resultaat. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Onze beslissingen komen tot stand op basis van rationale overwegingen.

Eigenaarschap
De Medische Zending is onze verantwoordelijkheid. Wij van de Medische Zending zijn toegewijd en geengageerd.

Stichtingsbestuur en Directie

Stichtingsbestuur

C.N. Rozenblad, Voorzitter
L. Kloof, Penningmeester
M. Beck, Secretaris
R. Jaleti, Bestuurslid
E. Fraenk, Bestuurslid
C. Cairo, Bestuurslid

Directie

H. Jintie, Directeur

M. Wijngaarde – van Dijk, Onder directeur Medische zaken

 

 Beleidsplan 2019 - 2021

Beleidsplan 2019 - 2021

Jaarverslagen

 Medische Zending Jaarveslag 2016

Medische Zending Jaarveslag 2016

 Medische Zending Jaarverslag 2017

Medische Zending Jaarverslag 2017

 Medische Zending Jaarverslag 2018

Medische Zending Jaarverslag 2018