Primary Health Care bij de Medische Zending
Essentiële basisgezondheidszorg in rurale gebieden volgens praktische, wetenschappelijk gefundeerde en sociaal acceptabele methoden en technieken, die tot stand komt middels intersectorale aanpak, gemeenschapsparticipatie en bevolkingseducatie ter preventie van ziekten, resulterend in een duurzaam basisgezondheidszorg systeem gekarakteriseerd door uniformiteit, bereikbaarheid, betaalbaarheid voor zowel de aanbieder als de ontvanger.

De doelgroepen van de Medische Zending zijn de bewoners van het binnenland die van overheidswege kosteloze gezondheidszorg genieten en organisaties en individuen die in het binnenland werkzaamheden verrichten en tegen betaling gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de Medische Zending.

De gezondheidszorg wordt verleend door gezondheidswerkers van verschillend opleidingsniveau met een duidelijk afgebakend, getrapt verantwoordelijkheidsniveau. Het merendeel van de gezondheidswerkers zijn personen uit locale gemeenschappen die door de Medische Zending zijn opgeleidt.

In de dagelijkse praktijk vindt het eerste contact met patiënten plaats door Gezondheidszorg Assistenten. Deze Gezondheidszorg Assistenten hebben een door het Ministerie van Volksgezondheid erkend diploma en vallen onder de inspectie van verplegende en verzorgende beroepen. Hun opleiding en training zijn van dien aard dat zij het brede scala van hulpvragen waarmee een cliënt zich presenteert aankunnen. Dit varieert van het houden van spreekuur, verstrekken van medicamenten, geven van gezondheidsvoorlichting, vaccineren, houden van zuigelingenconsultatie tot het hechten van wonden en leiden van bevallingen. En dit allemaal met een wettelijke bevoegdheid op zak. Naast deze gezondheidsassistenten worden de poliklinieken ook bemenst door malariamicroscopisten die middels de microscoop patiënten kunnen onderzoeken op malaria. Verder zijn er ook nog hulpkrachten werkzaam die in teamverband de overige werkers ondersteunen.

Naast het medisch getraind personeel zijn de kundige bootsmannen, chauffeurs, onderhoudsmedewerkers, technische dienst medewerkers en administratieve krachten onmisbaar voor het klaren van de klus.

Middels een uitgebreid netwerk van radiocommunicatie toestellen en regelmatige, periodieke bezoeken worden de verschillende gezondheidswerkers gesuperviseerd en kunnen zij op nagenoeg elk moment van de dag advies vragen aan een verpleegkundige, arts en medische specialist.

Voor dit gezondheidzorgsysteem heeft de Medische Zending in december 1994 de Clarence Moore Award van de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) mogen ontvangen.