Newmont Suriname schenkt vaccinkoelkast aan poli’s Oost Suriname

De poliklinieken van de Medische Zending (MZ) te Langatabiki, Nason en Apoematapoe zijn elk sinds het laatste kwartaal van 2017 voorzien van een vaccinkoelkast. De koelkasten zijn een schenking van de goudmaatschappij Newmont Suriname LLC, die opereert in Oost Suriname. De waarde van de schenking bedraagt ruim USD 14.000,-, waarbij transport- en installatiekosten zijn inbegrepen. De schenking is gedaan na een schriftelijk verzoek van de MZ. De Technische Dienst van MZ heeft de kasten geïnstalleerd. Op dinsdag 15 november 2017 heeft op het Jan van Mazijk Coördinatie Centrum van de MZ de officiële overhandiging van de vaccinkasten plaatsgevonden middels een ondertekening van de overdrachtsdocumenten.

Namens de MZ tekende de algemeen directeur, Drs Edward van Eer en namens Newmont plaatste de Communication Manager, Judith Lochem, haar handtekening. Drs E. van Eer zei dat deze koelfaciliteiten dringend nodig zijn om het vaccin volgens de geldende standaarden te bewaren. Vaccines moeten volgens de arts op elk moment beschikbaar zijn op de poli in het kader van het tijdig  vaccineren zoals vastgesteld in het  Nationaal Immunisatie Programma (NIP). Zuigelingen moeten bijvoorbeeld binnen 24 uur gevaccineerd worden tegen Hepatitis B. Het streven van de MZ is om in het gehele binnenland 90% vaccinatiedekking te hebben voor alle kinderziekten binnen het NIP. Van alle werkgebieden is juist in Oost-Suriname de laagste dekking. Daarom zijn volgens Van Eer de de koelkasten op deze poli’s heel belangrijk,  waardoor er vaccines op een verantwoorde wijze in voorraad zijn om verder te werken aan de verbetering van het immunisatiebeleid. Met de inkrimping van de overheidssubsidie aan de MZ wordt het steeds moeilijker om voor alle 50 poli’s de nodige koelfaciliteiten te kopen.

“Ik prijs deze samenwerking, omdat het goed is te zien dat grote bedrijven binnen hun werkgebied meehelpen om de gezondheid van de woongemeenschappen waarin zij werken ter hand te nemen”, aldus Van Eer. Volgens mevrouw Lochem heeft de goudmaatschappij inderdaad als beleid ook de gezondheidsontwikkeling van haar werkgebied te versterken.

PUBCLIC & COMMUNITY RELATIONS MZ