Ladoani1_Op vrijdag 31 oktober 2014 heeft de officiële overdracht en opening plaatsgevonden van het gezondheidscentrum Ladoani van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ). De bouw van dit gezondheidscentrum heeft ruim srd 650.000,- gekost

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft namens de Regering van Suriname de mogelijkheid gehad projecten in de gezondheidszorg te betalen met een lening van het Agence Française de Développement (AFD), een Frans financieel en ontwikkelingsinstituut voor ontwikkelingslanden. Uit voorstellen van de Medische Zending is in 2011 een selectie gemaakt van gebouwen die uit AFD-lening gebouwd zullen worden. Hier was Ladoani een van. Volgens ambassadeur Michel Prom van de Republiek Frankrijk, was het een hele eer om aanwezig te zijn bij de opening van het gezondheidscentrum. Volgens hem is het belangrijk dat buurlanden met elkaar samenwerken om ziekten te voorkomen.

Ladoani2Edward van Eer, directeur van de Medische Zending feliciteerde de gemeenschap met het nieuwe gezondheidscentrum, maar riep hun vooral op om te voorkomen dat zij ziek worden. De Medische Zending doet er namelijk alles aan om de gemeenschappen waarin zij werkt te leren hoe zij gezond moeten leven. Het belang van een gezonde levensstijl werd ook benadrukt door Cynthia Rozenblad, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Medische Zending. Zij vroeg zowel de werkers van het gezondheidscentrum als de gemeenschap er op toe te zien dat het goed schoon en onderhouden blijft. “Sikie no sab’ liba of pasi”, daarom moet er samengewerkt worden om ziekten te voorkomen benadrukte zij verder.

De bouwwerkzaamheden van het gezondheidscentrum Ladoani zijn in 2012 van start gegaan. Er is volgens Martelise Eersel, directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, een lange weg afgelegd voordat het zover was. Het bouwen in het binnenland blijft om uiteenlopende reden moeilijk. Zij dankte de Franse overheid voor de ondersteuning en sprak de hoop uit dat binnenkort weer gesprekken zullen beginnen voor meer van zulke projecten.

GZA's Graduation
Pioniers gebitsverzorging MZ vol goede moed aan de slag