Opleiding houdt presentatie over herzien curriculum

De afdeling die zich bezig houdt met het opleiden en bijscholen van de GZA’s is sinds 2016 bezig geweest met herzien van het curriculum die wordt geboden aan de gezondheidszorg assistanten van de Medische Zending. Tijdens een workshop “ Herziening Curriculum opleiding tot GZA” gehouden in 2016, is er met de verschillende docenten concept eindtermen geformuleerd en een onderwijsvisie. In februari 2017 is er een werkgroep samengesteld die samen met de opleiding verder het herziende curriculum moest uitzetten op basis van het basisdienstenpakket die de Medische Zending biedt aan haar cliënten.

Het nieuw curriculum dat in 2018 ingaat, verwacht de Medische Zending dat de verschillende lesonderdelen geïntegreerd gedoceerd zullen worden en de studenten de theorieën ook beter zullen of kunnen toepassen in de praktijk, dat wil zeggen dat er veel meer afstemming zal moeten plaatsvinden tussen de docenten. Verder is het de taak nu aan de docenten om de leerdoelen verder te formuleren voor de studenten aan de hand van de eindtermen dat ook zal betekenen dat hun lesmateriaal en syllabus zal veranderen.