In een artikel uit de krant van DWT van 15 augustus 2017 jl., onder de titel “polikliniekdiensten onder boom’ met een foto van een medewerker van de Medische Zending (MZ) in de open lucht, gemaakt door een andere medewerker van MZ, wordt de indruk gewekt als zou de instelling geen aandacht hebben voor de staat van de polikliniek te Donderskamp. De Medische Zending doet er juist alles aan om ook onder precaire omstandigheden het belang van de cliënten voorop te stellen. Aanpak van het deels ingestorte plafond van de polikliniek en het schilderen binnen en buiten zijn opgenomen in de renovatieplannen die reeds enige tijd op stapel lagen. Deze tijdelijke renovatie raakte gestagneerd wegens de bekende financiële problemen waarmee de organisatie reeds geruime tijd kampt en welke recent zelfs leidde tot staking van medewerkers, wegens het uitblijven van lonen en salarissen.. Ook deze urgente zaken moeten naar prioriteit afgewogen worden en afgestemd worden op de beschikbaarheid van de financiën. De Medische Zending start donderdag a.s. met de renovatie. De dorpsgemeenschap is hiervan op de hoogte omdat de kapitein zelf assisteert in het transport van materialen en werkers ten behoeve van de renovatie van Boskamp naar Donderskamp.

Het is tegen de strategie en traditie van de Medische Zending om als gemeenschap zonder overleg met MZ in een krutu te besluiten in de openlucht spreekuur te houden en niet op een geschiktere locatie. Bovendien is een medewerker van de MZ-polikliniek deel van de dorpsleiding, en dus op de hoogte van de start van de renovatie, waardoor het vreemd is dat de minister van OWT en C erbij betrokken wordt alsof er niets gedaan wordt door de Medische Zending.

De polikliniek van Donderskamp staat reeds jaren op de lijst om door nieuwbouw vervangen te worden. Het laatste project waarbinnen dit was opgenomen is het IsDB-(Islamic Development Bank)project voor renovatie en nieuwbouw binnen de gezondheidszorg; blijkbaar waren er in dat programma gezondheidscentra /poliklinieken met hogere prioriteit voor vernieuwing, waardoor de polikliniek te Donderskamp niet is meegenomen en waarop de Medische Zending geen invloed heeft.

 

Medische Zending Primary Health Care Suriname

Gezondheidszorg binnenland op de operatietafel
Opleiding houdt presentatie over herzien curriculum