De leden van de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) hebben vanaf  03 november 2020 het werk neergelegd. Dit vanwege de lonen en salarissen van de maand oktober, die nog niet zijn overgemaakt. De bond heeft hiervan melding gedaan bij de directie van de Stichting MZPHCS.

In haar petitie hebben de bondsleden aangegeven om per 03 november 2020 thuis te zullen blijven tot de salarissen op hun rekeningen zijn gestort. Deze petitie is ingediend naar aanleiding van de brief die door de MZ-directie is doorgestuurd op 30 oktober 2020 naar haar medewerkers over het uitblijven van de salarissen van het Ministerie van Financiën. De bond heeft dispensatie verleend aan werknemers van MZ voor het uitvoeren van alleen spoedgevallen en voortgang van een geplande training van microscopisten. De directie betreurt deze werkonderbreking en is druk bezig met het Ministerie van Volksgezondheid te zoeken naar een oplossing om dit tot het verleden te doen behoren.

 

MZ houdt COVID-19 consultaties met gezagsstrukturen binnenland
Medische Zending organiseert wederom malaria krutu te Pelele Tepoe