Poliklinieken MZ wel in traject ‘Adolescent vriendelijk beleid’

PARAMARIBO, 7 september 2018 – De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname maakt bekend dat het bericht ‘Poliklinieken MZ schieten te kort naar jongeren toe’, dat op donderdag 6 september 2018 is gepubliceerd  door  de Ware Tijd momenteel niet de juiste weergave van de werkelijkheid is. Het gaat in de eerste plaats niet om recent onderzoek; de afgestudeerde student Simone Koole heeft in 2011 dit onderzoek uitgevoerd.

Uit dit onderzoek van de student en ander onderzoek door de Medische Zending zelf gedaan, is toen inderdaad gebleken dat de MZ poliklinieken niet genoeg adolescent vriendelijk waren, zodat vermindering van onverantwoord seksueel gedrag onder marron en inheemse jongeren niet bereikt kon worden. Mede door deze onderzoeken heeft de Medische Zending gewerkt aan een gepaste benadering door de Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) naar de jongeren toe. Een protocol  “adolescent vriendelijk beleid” ook wel “Integrated Management of Adolescent Needs (IMAN) is hieruit voortgevloeid, waarbij de UNFPA, UNICEF en Dr. G. Leckie een belangrijke rol hebben gespeeld. In 2016 is de Medische Zending middels een project: “Presentation and training of protocol Adolescent Friendly Health Service” gefinancierd door de UNICEF, gestart met de bijscholing ‘Adolescent vriendelijk beleid’ voor de GzA’s in de regio’s Brokopondo en Oost-Suriname. Onlangs heeft Unicef ook fondsen beschikbaar gesteld om de overige GzA’s van de resterende regio’s bij te scholen.

Tenslotte moet worden aangegeven dat in het binnenland er slechts een onderscheid wordt gemaakt tussen jeugdigen en volwassenen. Een groep tussen in, zijn de tieners of adolescenten, is traditioneel niet gebruikelijk waardoor er dus volledig nieuw beleid gemaakt moest worden om te voldoen aan de behoefte van de nieuw geïdentificeerde groep. Zonder aan de waarde van de afstudeer thesis van Mw. Koole af te doen, hopen wij als Medische Zending hierin meer duidelijkheid te hebben gebracht.