Huidige prioriteitsgebieden

a. Beleidsformulering en coördinatie
b. Preventie
c. Behandeling en zorg
d. Monitoring en evaluatie

Doelen per prioriteitsgebied

 1. Gecoördineerde activiteiten op het gebied van HIV/AIDS/SOI binnen de Medische Zending en met andere organisaties
 2. Het terugdringen van risicogedrag en omstandigheden welke tot SOI en HIV besmetting kunnen leiden
 3. Verhogen van de kwaliteit en/of duur van het leven van mensen  besmet met HIV/SOI
 4. Versterking van het surveillancesysteem van de Medische Zending voor HIV en SOI en opzetten van een evaluatiesysteem

Activiteiten

A.    Beleidsformulering en coördinatie

 1. Verdere integratie van het HIV/AIDS beleid binnen de Medische Zending
 2. Regelmatig bijstellen van het beleid middels overleg binnen en buiten de Medische Zending

B.    Preventie

 1. Vervolgonderzoek naar gedrag op seksueel gebied van m.n. specifieke groepen zoals jongeren in het binnenland
 2. Stimuleren van discussie in het binnenland over aangepaste maatregelen met als doel vermindering van risicogedrag
 3. screenen van alle zwangeren
 4. voorlichting aan gemeenschappen in het binnenland waarbij adequate hulpmiddelen aanwezig zijn (demonstraties, visuele hulpmiddelen)
 5. beschikbaar zijn van condooms op alle posten van de Medische Zending en andere verkooppunten
 6. counseling en testmogelijkheid op alle MZ-lokaties in het binnenland
 7. stimuleren van vrijwillig testen binnen de bevolking
 8. voorlichting aan mobiele gemeenschappen in het binnenland zoals goudzoekers
 9. intensiever trainen van health educators middels TOT

C.    Behandeling en zorg

 1. Structurele financiering van behandeling van binnenlandbewoners met ARV
 2. Gezondheidswerkers van de Medische Zending op alle niveaus adequaat trainen voor het verlenen van een optimale zorg
 3. Diensten voor PLWHA gericht op thuiszorg, ondersteuning van de families waarbij gezondheidswerkers een rol spelen
 4. Integratie van de behandeling van aids in de eerstelijnszorg die de Medische Zending geeft (Public Health approach)

D.    Monitoring en evaluatie

 1. jaarlijkse rapportage van HIV/AIDS cijfers
 2. evaluatie van cijfers van SOA/HIV waarop beleid eventueel wordt bijgesteld

Beoogde resultaten per prioriteitsgebied

1.    Het beleid is geïntegreerd in de zorg
2.    Risicogedrag onder de binnenlandbewoners is verminderd
3.    De toegang tot behandeling en zorg van HIV/SOI is er voor een ieder in het binnenland
4.    Er zijn betrouwbare gegevens beschikbaar over HIV/SOI in het binnenland (PSO) en er is een goed functionerend evaluatiesysteem