In het werkgebied van de MZ worden er conform de richtlijnen van het Nationaal Immunisatie Programma (NIP) vaccinaties verstrekt. Het vaccinatieschema zoals dat gehanteerd wordt sedert 1 juni 2005 is weergegeven in onderstaande tabel.

Leeftijd    Hep B    Pentavalent    Polio    BMR    GK
0 maanden    1ste    –    –    –    –
2 maanden    –    1ste    1ste    –    –
4 maanden    –    2de    2de    –    –
6 maanden    –    3de    3de    –    –
12 maanden    –    –    –    1ste    1ste
18 maanden    –    1ste DKT booster    1ste booster    –    –

Hep B            = Hepatitis B
Pentavalent    = Difterie, Kinkhoest, Tetanus, H. influenza type B (HiB) en Hepatitis B
DKT               = Difterie, Kinkhoest en Tetanus
BMR              = Bof, Mazelen en Rode hond
GK                = Gele koorts

In de periode voor 1 juni 2005 werd het volgende schema gehanteerd waarvan de dekkingsgraad in de grafiek is weergegeven.

Leeftijd    DKT    Polio    BMR    GK
3 maanden    1ste    1ste    –    –
4 maanden    2de    2de    –    –
5 maanden    3de    3de    –    –
12 maanden    1ste booster    1ste booster    1ste    1ste

DKT               = Difterie, Kinkhoest en Tetanus
BMR              = Bof, Mazelen en Rode hond
GK                = Gele koorts

Een tweede herhaling van de tetanus vaccinatie wordt gegeven tijdens de schoolvaccinatie. Hierbij wordt het kind gevaccineerd met het DT (Ped) en polio vaccin en afhankelijk van de leeftijd van het kind met DT (Ad ) en polio vaccin.

DT (Ped) = DT (Pediatrie)
DT (Ad) = DT (Adult)

Naast vaccinatie van de kinderen vindt er tevens vaccinatie van volwassenen plaats en wel tegen tetanus. Bij elke zwangerschap wordt nagegaan wat de zogenaamde tetanus status van de vrouw is en indien nodig wordt er gevaccineerd. Hetzelfde geldt voor personen die zich melden op de polikliniek met verwondingen en beten waarbij de tetanus of “klem injectie” noodzakelijk is.

De vaccinatie dekking van de populatie wonend in het binnenland van 2004 – 2010 is weergegeven in onderstaande grafiek.