malariaMalaria bestrijding is de afgelopen jaren een van de kerntaken geweest van de Medische Zending.

Malaria cyclus
Deze aandoening wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet die wordt overgedragen van mens op muskiet en omgekeerd. Als een muskiet via de mens besmet raakt met de geslachtelijke vormen van de parasiet is deze muskiet in staat om een ander persoon te besmetten. Eenmaal in de bloedbaan van de mens nestelt de parasiet zich in de rode bloedlichaampjes en richt deze te gronde als de parasiet zich heeft vermeerderd. Door telkens nieuwe rode bloedcellen te infecteren ontstaat bloedarmoede en verstoppen de delen van de kapotte bloedlichaampjes de haarvaten waardoor de zogenaamde orgaan malaria ontstaat. Het meest op de voorgrond staande probleem is dan de hersenmalaria als gevolg van afgestorven hersenweefsel dat namelijk niet meer van bloed kan worden voorzien omdat de bloedvaten dicht zijn. De koorts ontstaat door de stofjes die vrijkomen als de vermeerderingscyclus rond is en er rode bloedcellen openbarsten. Als malaria niet op tijd gediagnosticeerd en behandeld wordt kan de dood in treden. In Suriname komen er drie soorten voor namelijk de soorten falciparum, vivax en malariae. Ofschoon alleen de eerstgenoemde dodelijk kan zijn kan men ook goed ziek zijn van de andere twee soorten.

Status malaria in het binnenland
De Medische Zending heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid vanaf 2005 een 5 jarig malariaprogramma uitgevoerd welke gefinancierd werd door het Global Fund. De belangrijkste activiteiten binnen dit programma waren:
•    Distributie van geïmpregneerde klamboes onder de binnenland bevolking
•    Training van locale vrouwenorganisaties in het gebruik van geïmpregneerde klamboes
•    distributie van Coartem naar alle poliklinieken
•    bespuitingen ter bestijding van de malaria vector
•    training van Malaria Service Deliverers (MSD’s) in goudgebieden zoals Benzdorp Sellakreek
•    4 fixed labs en 4 mobile dienstverleners voor malariaonderzoek en behandeling in de goudvelden   operationeel
•    Nationale media campagne over malariabestrijding

De Millennium Development Goal (MDG) voor malaria werd in 2007  bereikt.
In 2011 is er een een concept van het “Malaria Control and Elimination Strategic Plan 2011-2015” bij de malariaboard in behandeling. Het doel van dit plan is om het voorkomen van malaria te reduceren tot minder dan 1 per 1000 inwoners in de bekende malariagebieden en om herintroductie van malaria in het binnenland te voorkomen.

Preventie
Het belangrijkste is uiteraard om de ziekte te voorkomen dit kan door de zogenaamde malaria profylaxe middelen in te nemen in combinatie met beschermende maatregelen zodra men zich ten zuiden van de breedtegraad die loopt over Zanderij begeeft. Malaria profylaxe alleen is niet voldoende en er moeten altijd ook beschermende maatregelen genomen worden. Deze maatregelen zijn: tussen zonsondergang en zonopkomst kleding dragen die het lichaam bedekt (lange mouwen en lange broek), liefst van een lichte kleur aangezien dit minder muskieten aantrekt. De delen van het lichaam die niet door kleding bedekt zijn moeten ingesmeerd worden met repellents. De actieve stof in deze repellents die hebben bewezen de geur van het menselijk lichaam te maskeren waardoor de muskiet de mens niet kan lokaliseren zijn DEET en citronella. Het slapen dient onder een klamboe plaats te vinden die geïmpregneerd is met een insecticide. Een niet geïmpregneerde klamboe heeft weinig zin omdat de muskiet daar dwars doorheen prikt als tijdens het slapen een lichaamsdeel tegen de klamboe aan ligt.