Het traditionele seksueel gedrag van de Marrongemeenschap is aan het veranderen. Dit als gevolg van niet te stuiten ontwikkelingen in de gemeenschap. Terwijl seksuele activiteit op jonge leeftijd en polygame relaties een deel vormen van de traditionele cultuur, wijzen recente onderzoeken uit dat er een toename is van de commerciële seks en seks met meerdere partners.

Het nationaal SRH beleid voor Suriname houdt in dat iedere Surinamer het recht heeft geïnformeerd te worden over en toegang heeft tot veilige, effectieve, betaalbare en gangbare methodes van familieplanning naar keuze. Verder moet een ieder worden voorzien van geschikte reproductieve gezondheidszorg welke middels preventie een veilige zwangerschap en bevalling moet waarborgen.

De Medische Zending is één van de uitvoerende organisaties van het “Joint Programme for Reproductieve Health in Suriname 2003-2006” gefinancierd door de United Nations Population Fund (UNPFA).
De projectovereenkomst is gesloten tussen de Regering van Suriname en de UNPF voor de duur van 42 maanden met de volgende doelen:

Verhoogde beschikbaarheid en gebruik van aangepaste en kwalitatief goede reproductieve gezondheidszorg voor vrouwen, mannen en jongeren;

Verbeterde informatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, met name de kennis en skills om positieve gedragsverandering te bewerkstelligen in de huidige SRH tradities.

Enkele resultaten van het project zullen moeten zijn:

Toename van kennis en besef aangaande SRH-issue’s en risico’s in de gemeenschap en versterking van het “health-seeking gedrag”;

Vermeerdering van de SRH diensten: bereikbaarheid, gebruik en verbetering van de kwaliteit van de bestaande dienstverlening;

Verbetering van de SRH data verzameling en gebruik en een vermindering van bestaande hiaten in de SRH data bestanden.

Door middel van dit project wordt het beleid van de Medische Zending op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid benadrukt.
Het SRH beleid binnen de Medische Zending omvat het volgende:

Een bevredigend en veilig seksleven voor alle volwassenen;

De mogelijkheid om zich voort te planten naar eigen keuze;

Het recht van alle mannen en vrouwen om geïnformeerd te worden over en toegang te hebben tot veilige, effectieve, betaalbare en gangbare methodes van familieplanning naar eigen keuze;

Adequate gezondheidszorg welke vrouwen de gelegenheid tot veilige zwangerschap en bevalling moet bieden;

Koppels de beste gelegenheid tot voortplanting/conceptie te bieden.